Skimmel og gær

Eliminera mögel från klimatrum med jonisering – ekologiska salami!

Mögel i klimatrum med ekologiska salami Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum. Temperatur och luftfuktighet i klimatrum utgör välkända utmaningar som leder till mögeltillväxt. Mögel finns först i luften och senare förorenas produkterna via det luftburna möglet. Och eftersom produkter [...]

Mejeri reducerar spill och extra rengöring med hjälp av jonisering i mognadsrum

Mejeri reducerar spill och extra rengöring med hjälp av jonisering i mognadsrum Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via [...]

STOPPA matspill redan i frukt- och grönsakslagret – en billig och enkel lösning

STOPPA matspill redan i frukt- och grönsakslagret – en billig och enkel lösning Allmänna mikrobiologiska utmaningar i frukt- och grönsakslager. I frukt- och grönsakslager består de största utmaningarna av eten, mögel och dammpartiklar. För att säkerställa att de färska produkterna inte blir till [...]

Jonisering har renat luften från mögel i Per’s Kjøkkens klimatrum i nästan 20 år

Jonisering har renat luften från mögel i Per’s Kjøkkens klimatrum i nästan 20 år Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum. Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas [...]

En brödtillverkare och mögelutmaningar

En brödtillverkare och mögelutmaningar PROBLEM: En brödtillverkare kontaktade oss eftersom företaget upprepade gånger hade upplevt utmaningar med mögel i luften och på ytor, vilket typiskt förekommer under perioder då möglet också har goda förutsättningar i naturen. Mögelutmaningar på livsmedelsföretag är ett allmänt [...]

Ostar i saltlakekar och mögel i luften

Ostar i saltlakekar och mögel i luften Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum:   Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via möglen i luften. Det [...]

Mögeltillväxt i mognadsrum för långmognat nötkött

Mögeltillväxt i mognadsrum för långmognat nötkött Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via möglen i luften. Det är viktigt [...]

Høje kimtal i område med stor aktivitet

Höga bakterier räknas i området med hög aktivitet PROBLEM: I ett förpackningsområde i ett större livsmedelsföretag mäts perioder med ett större antal totala bakterier än önskat. Företaget vill förhindra dessa fluktuationer i totala bakterier och minska totala bakterier i allmänhet. LÖSNING: Företaget [...]

Antibakteriella mattor mellan rena och orena zoner

Antibakteriella mattor mellan rena och orena zoner PROBLEM: Gång- och körtrafik mellan rena och orena zoner utgör en hög risk för kontaminering. Kunden använde därför en lastbil i varje zon; den ena lastbilen där lasten lossades vid en punkt och sedan plockades [...]

Udvikling af produktionslinie med integreret UVC-lys til dekontaminering

Utveckling av produktionslinje med integrerat UVC-ljus för sanering PROBLEM: Gea Process Engineering A/S skulle leverera en ostpulverlinje till en kund i Europa, där de proaktivt skulle komma fram till en lösning som eliminerade alla tänkbara potentiella risker. Mer specifikt ville de utveckla en [...]

Go to Top