Golv – dekontaminering

En brödtillverkare och mögelutmaningar

En brödtillverkare och mögelutmaningar PROBLEM: En brödtillverkare kontaktade oss eftersom företaget upprepade gånger hade upplevt utmaningar med mögel i luften och på ytor, vilket typiskt förekommer under perioder då möglet också har goda förutsättningar i naturen. Mögelutmaningar på livsmedelsföretag är ett allmänt [...]

Antibakteriella mattor mellan rena och orena zoner

Antibakteriella mattor mellan rena och orena zoner PROBLEM: Gång- och körtrafik mellan rena och orena zoner utgör en hög risk för kontaminering. Kunden använde därför en lastbil i varje zon; den ena lastbilen där lasten lossades vid en punkt och sedan plockades [...]

Go to Top