Bakterier og høje kimtal

Spridning av listeria i frys-/kyltunnlar och kylindunstare

Spridning av listeria i frys-/kyltunnlar och kylindunstare PROBLEM: Inom fiskeindustrin är frys- och kyltunnlar samt kylindunstare en betydande spridningskälla av listeria i fiskproduktionen. Utmaningarna uppstår när desinfektionen inte kommer tillräckligt åt i alla hörn och spricker, så att biofilm med listeria och annan [...]

Spridning av listeria i frys-/kyltunnlar och kylindunstare

Spridning av listeria i frys-/kyltunnlar och kylindunstare PROBLEM: Inom fiskeindustrin är frys- och kyltunnlar samt kylindunstare en betydande spridningskälla av listeria i fiskproduktionen. Utmaningarna uppstår när desinfektionen inte kommer tillräckligt åt i alla hörn och spricker, så att biofilm med listeria och annan [...]

Eliminera mögel från klimatrum med jonisering – ekologiska salami!

Mögel i klimatrum med ekologiska salami Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum. Temperatur och luftfuktighet i klimatrum utgör välkända utmaningar som leder till mögeltillväxt. Mögel finns först i luften och senare förorenas produkterna via det luftburna möglet. Och eftersom produkter [...]

Høje kimtal i område med stor aktivitet

Höga bakterier räknas i området med hög aktivitet PROBLEM: I ett förpackningsområde i ett större livsmedelsföretag mäts perioder med ett större antal totala bakterier än önskat. Företaget vill förhindra dessa fluktuationer i totala bakterier och minska totala bakterier i allmänhet. LÖSNING: Företaget [...]

Bryggeriet använder ozon för dekontaminering av rör och CIP

Bryggeriet använder ozon för sanering av rör och CIP PROBLEM: Grebbestad Bryggeri har använt stora mängder kemikalier och varmvatten för att desinficera all processutrustning - en nödvändig procedur för att bibehålla högsta produktkvalitet. Metoden är en av de mest vattenförbrukande och dyra [...]

Antibakteriella mattor mellan rena och orena zoner

Antibakteriella mattor mellan rena och orena zoner PROBLEM: Gång- och körtrafik mellan rena och orena zoner utgör en hög risk för kontaminering. Kunden använde därför en lastbil i varje zon; den ena lastbilen där lasten lossades vid en punkt och sedan plockades [...]

Udvikling af produktionslinie med integreret UVC-lys til dekontaminering

Utveckling av produktionslinje med integrerat UVC-ljus för sanering PROBLEM: Gea Process Engineering A/S skulle leverera en ostpulverlinje till en kund i Europa, där de proaktivt skulle komma fram till en lösning som eliminerade alla tänkbara potentiella risker. Mer specifikt ville de utveckla en [...]

Test av UVC-belysning för dekontaminering av pastaförpackningslinjen

Test av UVC-belysning för dekontaminering av pastaförpackningslinjen PROBLEM: Stor tillväxt av mikroorganismer från produktstart till produktionsstopp vid pastaförpackningslinjen. LÖSSNING: Ett produktionsstopp med rengöring mitt i produktionsintervallet skulle vara en dyr lösning på grund av produktivitetsförlust. Implementering av UVC-belysning för dekontaminering på [...]

Dekontaminering af vand fra buffertank i mejeri

Dekontaminering av vatten från buffertank i mejeri PROBLEM: Ett mejeri använder en mejeritank som en buffertank för kylvatten. Vattnet i tanken har en kritisk temperatur för bakterietillväxt eftersom den mäts vid 20-25°C. LÖSNING: Buffertanken har specialbyggd UVC-utrustning installerad, som tål både [...]

Go to Top