Spridning av listeria i frys-/kyltunnlar och kylindunstare

PROBLEM:

Inom fiskeindustrin är frys- och kyltunnlar samt kylindunstare en betydande spridningskälla av listeria i fiskproduktionen. Utmaningarna uppstår när desinfektionen inte kommer tillräckligt åt i alla hörn och spricker, så att biofilm med listeria och annan mikrobiologi överlever huvudrengöringen.

Ett fiskeföretag kontaktade oss, eftersom de upplevde att listeria snabbt spridde sig direkt efter avslutad huvudrengöring, efter att isen på frysribborna hade tinat och transportband och tunnel hade desinficerats med kemikalier. Problemen uppstår när listeria och andra föroreningar gömmer sig i ojämnheter, korrosion och fogar i produktionsutrustningen och därmed överlever desinfektionen.

Listeria är kylhärdig, och därför kan listeria i en restbeläggning sprida sig direkt efter huvudrengöringen när hela kyl/frystunneln har tinats upp och desinficerats med kemikalier. Luften i kylindunstarna sprider sedan listeria runt i lokalen och därmed ökar risken för kontaminering av ytor och produkter

LÖSNING:

Hos FHS Scandinavia har vi lång erfarenhet av att förebygga att listeria skapar problem för livsmedelssäkerheten. Vi rekommenderar tre viktiga barriärer för att optimera hygienen, och ju fler av dessa tre barriärerna du implementerar desto mindre är riskerna för listeria. Man kan dock aldrig helt eliminera listeria oavsett hur många barriärer man tillämpar.

Som ett första steg rekommenderar vi att man dekontaminerar luften. Med Airgenic joniseringsrör i den befintliga ventilationen kan företaget säkerställa att luften blir ”rensaren” i stället för ”bäraren” av listeria. Joniseringsprocessen dödar snabbt och effektivt alla bakterie- eller svampkolonier som försöker föröka sig, oavsett var de befinner sig i lokalen. Det enda villkoret för att desinfektionen ska kunna ske är att den dekontaminerade luften finns i rummet. Luften hittar själv alla ojämnheter, korrosion och fogar i produktionsutrustningen där det annars är svårt att desinficera.

Nästa barriär för att skydda mot listeria är att installera UVC-ljus på både transportband och andra kritiska ytor som kommer i direkt kontakt med produkten. UVC eliminerar även listeria i biofilm. Vår partner för UVC-rör, schweiziska SterilAir, har utvecklat ett UVC-system speciellt framtaget för transportband som fungerar under särskilt utmanande förhållanden (T2018). Denna åtgärd säkerställer att transportbandet desinficeras kontinuerligt medan produktionen pågår, och inte bara under produktionsstopp och huvudrengöring. I andra företag kan även antibakteriella golv vara en viktig del av lösningen.

RESULTAT:

Fiskeföretaget är mycket nöjda med installationen av både Airgenic joniseringsrör i befintlig ventilation och SterilAirs UVC-rör, T2018 specialanpassat transportband. ATP-prover för listeria har tagits i både ventilationen och på transportband/kyltunnel, och dessa dokumenterar att listeriabakterierna är eliminerade – både på kort och lång sikt. Listeriabakterien utvecklar inte resistens mot jonisering och UVC-ljus, och UVC-ljuset dödar bakterier i biofilm.

För fiskeföretaget har det primära problemet med listeriaspridning lösts och livsmedelssäkerheten har ökat avsevärt.

Som ett extra plus sparar företaget tid på de extra huvudrengöringar som tidigare behövdes för att kunna genomföra produktionen på en acceptabel mikrobiologisk nivå. Med joniserad luft och UVC-ljus saneras utrustning och luft medan produktionen pågår och därmed undviker man extra stopp utan att kontamineringsrisken ökar proportionellt med tiden.

Sist men inte minst uppnår företaget en både ekonomisk och miljömässig vinst genom att undvika kemikalier. Man uppnår besparingar genom färre extra huvudrengöringar som kräver extra vatten, kemikalier, energi och avloppsvatten.

Medarbetarna får dessutom en bättre arbetsmiljö när man undviker extra kemikalier, och joniseringen säkerställer ett avsevärt bättre inomhusklimat i hela produktionsrummet.

Med dessa resultat bedömer företaget att man redan efter ett år tjänat in investeringen i installationerna.

FHS Scandinavia utför service varje år för att säkerställa hög effektivitet och säkerhet i utrustningen.