Listeriaspredning i fryse-/kjøletunneler og kjølefordampere

PROBLEM:

I fiskeindustrien er fryse- og kjøletunneler samt kjølefordampere en betydelig kilde til spredning av listeria i produksjonen. Utfordringene oppstår når desinfeksjonen ikke kommer tilstrekkelig inn i alle hjørner og sprekker, slik at biofilmer med listeria og annen mikrobiologi kan leve videre etter gjennomført hovedrengjøring.

En bedrift innen fiskeindustrien tar kontakt med oss, fordi den opplever at listeria sprer seg raskt umiddelbart etter avsluttet hovedrengjøring, der isen på fryseribba er tint og transportbånd og tunnel er desinfisert med kjemikalier. Problemene oppstår når listeria og andre urenheter skjuler seg i ujevnheter, korrosjon og samlinger i produksjonsutstyret og slik overlever desinfeksjonen.

Siden listeria er motstandsdyktig mot kulde, kan listeria i et restbelegg spre seg umiddelbart etter en hovedrengjøring, der hele kjøle-/frysetunnelen er tint og desinfisert med kjemikalier. Luften i kjølefordampere vil da spre listeria ut i rommet og dermed øke risikoen for forurensning av overflater og produkter.

LØSNING:

I FHS Scandinavia har vi lang erfaring med hvordan man kan forhindre at listeria skaper problemer for mattryggheten. Vi anbefaler tre viktige barrierer for å optimalisere hygienen og jo flere av de tre barrierene du setter, jo lavere er risikoen for listeria. Man kan imidlertid aldri helt utelukke listeria uansett hvor mange barrierer man setter opp

Som et første trinn anbefaler vi å dekontaminere luften. Med Airgenic ioniseringsrør i eksisterende ventilasjon sørger selskapet for at luften blir «renseren» og ikke «bæreren» av listeria. Ioniseringsprosessen dreper raskt og effektivt enhver bakterie- eller soppkoloni som prøver å formere seg, uansett hvor de er i rommet. Den eneste betingelsen for at desinfeksjonen skal finne sted er at den dekontaminerte luften er i selve rommet. Luften selv finner alle ujevnheter, korrosjoner og samlinger i produksjonsutstyret, hvor det ellers er vanskelig å desinfisere.

Neste barriere for å sikre mot listeria er å installere UVC-lys på transportbånd samt på andre kritiske overflater som kommer i direkte kontakt med produktet. UVC fjerner også listeria i biofilm. Vår partner av UVC-rør, Swiss SterilAir, har utviklet et UVC-system spesialdesignet for transportbånd som skal fungere under spesielt utfordrende forhold (T2018). Dette tiltaket sikrer at transportbåndet desinfiseres kontinuerlig mens produksjonen går, og ikke bare når det er produksjonsstopp og hovedrengjøring. I andre bedrifter kan også antibakterielt gulv være en viktig del av løsningen.

RESULTAT:

Fiskeselskapet er godt fornøyd med montering av både Airgenic ioniseringsrør i eksisterende ventilasjon og SterilAir sine UVC-rør, T2018 spesialtilpasset transportbånd. Det er tatt ATP-prøver for listeria i både ventilasjon og på transportbånd/kjøletunnel, noe som dokumenterer at listeria er eliminert – både på kort og lang sikt. Listeriabakterien utvikler ikke resistens mot ionisering og UVC-lys, og UVC-lyset dreper bakterier i biofilm.

For fiskeselskapet er det primære problemet med listeriaspredning løst, og mattryggheten har økt betydelig.
I tillegg sparer selskapet tid på de ekstra hovedrengjøringene som tidligere var nødvendig for å fullføre produksjonen på et akseptabelt mikrobiologisk nivå. Med ionisert luft og UVC-lys dekontamineres utstyr og luft mens produksjonen pågår og dermed unngås ekstra stopp uten at risikoen for forurensning øker proporsjonalt med tiden.

Sist, men ikke minst, sparer selskapet både økonomisk og miljømessig på å unngå kjemikalier. Det oppnår besparelser på færre ekstra hoderengjøringer, som krever ekstra vann, kjemikalier, energi og avløpsvann.

De ansatte oppnår også et bedre arbeidsmiljø når man unngår ekstra kjemi, og ioniseringen sikrer mye bedre inneklima i hele produksjonsrommet.

Med disse resultatene anslår selskapet at det etter bare ett år har tjent inn investeringen i installasjonene.

FHS Scandinavia serviserer hvert år for å sikre høy effektivitet og sikkerhet i utstyret.