Koronavirus og UVC lys2022-01-16T21:20:12+01:00

Koronavirus og UVC

sterilAir lysrør

FHS Scandinavia har lang erfaring i å arbeide med de mange mikrobiologiske utfordringene som normalt finnes i matvare- og farmaindustrien. Nå har virus, og mer konkret, koronavirus – fått en betydning for oss alle. Korona eller Covid-19 har fått virksomheter fra mange andre industrier enn matvareindustrien til å screene markedet etter effektive desinfeksjonsløsninger.

Spesielt UVC-lys har fått stor oppmerksomhet, da UVC til dels har vært brukt i mange år – og fordi forskning viser at det er ytterst effektivt mot mikroorganismer.

UVC-lys ødelegger kort sagt DNA i mikroorganismer og spesifikt RNA i virus. Derfor er ikke spørsmålet «om» det virker mot koronavirus, men «hvordan» det virker.

Vi anbefaler en fastmontert installasjon av UVC, fremfor mobile/flyttbare løsninger, fordi det øker sikkerheten – delvis for effekt og delvis ift. mennesker.

Viktig å vite om UVC-lys

Hvis den nødvendige kunnskapen om UVC-lys mangler og utstyret ikke er korrekt dimensjonert, oppnås ikke de ønskede resultatene – og det er ikke fordi at UV-systemer ikke virker, men fordi systemene er feil dimensjonerte og opplæring/utdannelse ikke etterleves. Dessverre ser vi nå i Korona-tiden eksempler på virksomheter som viser frem UVC-utstyr og presenterer bruksområder som i beste fall gir falsk trygghet..

I det siste har flere mobile UVC-apparater kommet på markedet. De kan virke, men de kan også gi falsk trygghet, hvis de ikke brukes korrekt og ikke minst; etterlever kravene til sikkerhet. Hvis UVC-dosen ikke lever opp til dosimetrien, som regnes ut fra avstand, energi og tid, så er det ikke noen garanti for korrekt desinfeksjon. FHS anbefaler derfor sjeldent mobile UVC-løsninger, men derimot enkle og fastmonterte løsninger som gir større sikkerhet og garanti for effektiv og automatisk dekontaminering.

Men: Hvor høy skal UVC-dosen være for effektivt å inaktivere virus?

Foreløpig er det ingen undersøkelser på UVC-følsomheten på Kovid-19, eller mer nøyaktig, SARS-Cov-2 viruset, som skaper problemer i verden nå for tiden. Men for et annet koronavirus, som har vært kjent lenge, eksisterer det en undersøkelse – se lenke til undersøkelsen her, hvor sitatet nedenfor er hentet fra:

««Dessuten ble koronavirus, som er et innkapslet virus, inaktivert av en relativt lav dose på 254 nm UV. Koronavirus-aerosols høye UV-følsomhet antyder at desinfeksjon av UV-luft kan være et effektivt verktøy for å forhindre viktige virussykdommer i luftveiene, slik som SARS.»»»

Hos FHS Scandinavia har vi også mye erfaring med en annen teknologi, som også har stor effekt, men andre anvendelsesområder – det er LED UV.

Les også mer om våre cases innenfor Kontor, Helsesektoren og skoler/barnehager.

FHS OPPLEVELSER MED UVC OG VIRUS

Det finnes mange forskjellige UV-bølgelengder, fra alminnelige Mercury-lamper til LED teknologi. Brukes de korrekt, kan personalet oppholde seg i området mens dekontamineringen foregår, men anvendes utstyret feil, kan det medføre store skader på utstyr og personale. Derfor er det veldig viktig at UVC og LED utstyr bare brukes og installeres av personale med riktig opplæring og forståelse.
Du er velkommen til å ringe oss på +47 900 45 234, hvis du vil vite mer.
.

FHS LØSNINGER

Våre løsninger kan oppnås ved å integrere UVC-lys, ved hjelp av ionisering eller ozon og antibakterielle matter. Vi kan behandle luft, gulv, overflater, transportbånd/utstyr, pakke/emballasje og vann.

Grafik af udluftning

LUFT
Grafik af overflader

OVERFLATER
Grafik af gulv

GULV
Grafik af en vandventil

RØR/CIP
Grafik af indpakning

EMBALLASJE
Grafik af to vanddråber

VANN

Alle våre metoder er bredspektret, dvs. at de som utgangspunkt slår all mikrobiologi ihjel – de er likeglade om det er listeria eller coli. Men det er ikke vi. Noen utfordringer skal ha en større dose enn andre for å elimineres, og vi kan ut fra erfaring og vitenskapelige tabeller anbefale den optimale løsningen til nettopp din mikrobiologiske utfordring.

VÅRE LEVERANDØRER

Alle våre leverandører er markedsledere i det europeiske markedet for UVC lys, ionisering, ozon og antibakteriell gulv, og spesialister i bare deres teknologi.

sterilAir logo
Dycem logo
Airgenic logo
Airsolution logo
LED Tailer innova7ion
ozonetech logo

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp med din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som mulig

      FHS SCANDINAVIA – Danmark

      +47 900 45 234

      Go to Top