MUGG OG GJÆR2022-01-19T14:04:21+01:00

MUGG OG GJÆR

Akkurat som bakterier finnes gjær og mugg overalt i naturen, og de kan være både nyttige og skadelig. Samtidig fungerer de som indikatororganismer og viktige parametre, når man måler hygienestandardene. I FHS Scandinavia har vi gode erfaringer med å minske høye gjær- og muggtall ved å sørge for god, ren luft ved bruk av f.eks. ionisering.

I brødproduksjon har vi med ionisering oppnådd store mugg- og gjærreduksjoner – både i forskjellige typer avdelinger og bakerier. F.eks. i pakkeri, i kjøle tunnel og UV-C tunnel, ionisering i maskiner, lager og produksjon. Alle områder hvor mugg og gjær er en utfordring, kan vi bidra med et bedre produksjonsmiljø. Dette betyder at krav til holdbarhet kan overholdes eller rett og slett forlenges, og dermed færre kostnader til returvarer og reklamasjon for virksomheten.

FHS Scandinavia kan ikke garantere et gitt mikrobiologisk nivå uavhengig av utfordringen, men vi kan alltid forbedre det mikrobiologiske nivå i samarbeid med kunden. Når vi minsker høye gjær- og muggtall, opplever medarbeiderne også en klar forbedring av inneklimaet og dermed et forbedret arbeidsmiljø generelt.

Hvis du vil få inspirasjon om andre mikrobiologiske utfordringer, er du velkommen til å lese videre i våre cases, som du finner under eller i avsnittet “CASES”. Du er også velkommen til å ringe oss på +47 900 45 234, hvis du vil vite mer.

FHS ERFARINGER MED MUGG OG GJÆR

Hvis du vil vite mer om hvordan vi har løst problemer med mugg og gjær i ulike produksjonsmiljøer, er du velkommen til å lese videre i våre cases, som du finner under eller i avsnittet “CASES”.
Du er også velkommen til å ringe oss på +47 900 45 234, hvis du vil vite mer.
.

FHS LØSNINGER

Våre løsninger kan oppnås ved å integrere UV-C lys, bruke ionisering eller ozon og anitbakterielle matter. Vi kan behandle luft, gulv, overflater, bånd/utstyr, pakke/emballasje og vann.

Grafik af udluftning

LUFT
Grafik af overflader

OVERFLATER
Grafik af gulv

GULV
Grafik af en vandventil

RØR/CIP
Grafik af indpakning

EMBALLASJE
Grafik af to vanddråber

VANN

Alle våre metoder er bredspektret, dvs. de slår generelt all mikrobiologi ihjel – de er likeglade om det er listeria eller coli. Men det er ikke vi. Noen utfordringer skal ha en større dose enn andre for å elimineres, og vi kan ut fra erfaring og vitenskapelige tabeller anbefale den optimale løsning til nettopp din mikrobiologiske utfordring.

VÅRE LEVERANDØRER

Alle våre leverandører er markedsledere i det europeiske markedet for UVC lys, ionisering, ozon og antibakteriell gulvbelegning, og spesialister i nettopp deres teknologi.

sterilAir logo
Dycem logo
Airgenic logo
Airsolution logo
LED Tailer innova7ion
ozonetech logo

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp med din utfordring? Fyll ut skjemaet og v kontakter deg så fort som mulig.

      FHS SCANDINAVIA – Danmark

      +47 900 45 234

      Go to Top