STOPP matsvinn på lager med frukt og grønnsaker – billig og enkel løsning

Generelle mikrobiologiske utfordringer på lager med frukt og grønnsaker

De største utfordringene på frukt- og grønnsakslager er etylen, mugg og støvpartikler. For å sikre at de ferske produktene ikke blir avfall før de spises, er forholdene på lagrene et viktig fokuspunkt for selskapene. Varehus med frukt og grønnsaker i dag gjør mye for å redusere avfallet, og mye kjemi brukes til å nøytralisere etylen som naturlig lagres i luften. I tillegg bruker lagrene også ekstra ressurser på rengjøring for å unngå mugg og støv. Men få mennesker vet at luften kan holdes ren enkelt og billig ved å bruke ionisering – en luftrensingsteknikk inspirert av hvordan ionene holder luften ren i naturen.
Ionisering kan også brukes i lastebilen når frukt og grønnsaker transporteres den siste veien ut til butikker/forbrukere.

PROBLEM:

I Norge har flere COOP-lager ionisering i frukt- og grønnsaksavdelingen. Det har vanligvis blitt installert etter at et lager oppdager muggsopp på veggene eller finner ekstra mugg på frukt og grønnsaker, og dermed får en økt mengde avfall. Den større mengde mugg forsøkes redusert ved økt rengjøring, men siden muggen finnes i luften, er den vanskelig å eliminere.

LØSNING:

Eksemplet COOP Bergen adresserer FHS Scandinavia, fordi COOP og FHS har gode erfaringer med å løse muggproblemer i kjølerom med ionisering i eksisterende luftsirkulasjonssystemer på andre COOP-lager. Derfor ble en Air4000 installert i deres kjølesystem, og den faktiske størrelsen på ioniseringssystemet ble justert til mengden av luft som resirkuleres i den store lagerbygningen.

RESULTAT:

Mugg, etylen og støv elimineres i en slik grad at den resirkulerte luften i frukt- og grønnsakslageret ikke lenger gir grobunn for mikrobiologi i luften. Dette vises av at det er lengre tid mellom rengjøring, svinnet er mindre og inneklimaet for lageransatte er bedre. Mengden av avfall er dog avhengig av sesong, men generelt vil mengden av kassert frukt og grønnsaker være merkbart mindre ved ionisering. Anlegget ble opptjent på kort tid og det ved bare å medregne redusert rengjøring. Redusert avfall og bedre inneklima kom som ekstra fordeler.
At ionisering hadde en merkbar positiv effekt på inneklimaet, gjorde at COOP senere installerte ionisering i deres eksisterende ventilasjonssystem i administrasjon og kontor, tilpasset og installert av FHS Scandinavia.

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234