STOPPA matspill redan i frukt- och grönsakslagret – en billig och enkel lösning

Allmänna mikrobiologiska utmaningar i frukt- och grönsakslager.

I frukt- och grönsakslager består de största utmaningarna av eten, mögel och dammpartiklar. För att säkerställa att de färska produkterna inte blir till avfall innan de konsumeras är lagerförhållandena en viktig fokuspunkt för företagen. Idag gör frukt- och grönsakslagren en stor insats för att minska sitt avfall, och de använder en del kemikalier för att neutralisera eten som lagras naturligt i luften. Lagren använder dessutom extra resurser på rengöring för att förebygga mögel och damm. Men få företag är medvetna om att de kan hålla luften ren på ett enkelt och billigt sätt med jonisering – en luftreningsteknik som är inspirerad av hur jonerna renar luften i naturen.
Jonisering kan även användas i lastbilens förvaringsrum under transporten av frukt och grönsaker på väg ut till butiker och konsumenter.

PROBLEM:

I Norge har flera COOP-lager jonisering i sina frukt- och grönsaksavdelningar. Joniseringen har vanligtvis installerats efter att lagret har upptäckt mögel på väggarna eller hittat extra mögel på frukt och grönsaker, vilket ger ökat spill. Man försöker reducera den stigande mögeltillväxten genom ökad rengöring, men eftersom mögel finns i luften är det svårt att eliminera det.

LÖSNING:

Exemplet COOP Bergen hänvänder sig till FHS Scandinavia, eftersom COOP och FHS har goda erfarenheter av att lösa mögelproblem i kylrum med hjälp av jonisering i befintliga luftcirkulationssystem i andra Coop-lager. Därför installerades en Air4000 i kylanläggningen och joniseringssystemets faktiska storlek anpassades efter mängden luft som recirkuleras i det stora lagerrummet.

RESULTAT:

Mögel, eten och damm elimineras i en sådan utsträckning att den recirkulerade luften i frukt- och grönsakslagret inte längre utgör grogrund för mikrober i luften. Resultatet är längre tid mellan rengöringsintervallen, svinnet minskar och inomhusklimatet för lagrets anställda förbättras. Mängden spill är emellertid något säsongsbetonad, men i allmänhet reduceras mängden kasserad frukt och grönsaker märkbart med jonisering. Anläggningen betalade sig på kort tid bara på sparad rengöring. Minskat spill och bättre inomhusklimat följde med som ytterligare bonusfördelar.
Att joniseringen hade en märkbart positiv effekt på inomhusklimatet innebar att COOP sedan installerade jonisering i deras befintliga ventilationssystem i administrationen och på kontoren, anpassad och installerad av FHS Scandinavia.

HAR NI EN UTMANING?

Behöver du hjälp med din utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt

      FHS SCANDINAVIA – SVERIGE

      +45 27 62 61 73