Bageri – jonisering och UVC2021-06-04T10:36:02+02:00

God hygien är en viktig aspekt i produktionen på ett stort antal industriföretag. Speciellt inom livsmedelsindustrin ställer man höga krav på spårbarhet och felfri hygien, vilket kräver stort fokus på att optimera alla processer i produktionen. Den höga hygiennivån för driften av livsmedelsföretag och industriföretag är avgörande för människors säkerhet och hälsa, och därför är det viktigt att produkter, utrustning, luft och ytor inte förorenas.

Jonisering säkerställer optimal luftkvalitet

Mögelutmaningar på livsmedelsföretag är ett allmänt känt problem, eftersom luften utifrån är en naturlig del av helheten. Även med välutvecklade rutiner för hygien, professionella ventilationssystem och HEPA-filtrering förekommer mögel hos brödproducenter ‒ vanligtvis under de perioder då mögel även har goda villkor i naturen.

Genom jonisering av luften omvandlas en eller flera atomer eller molekyler till en jon genom att lägga till eller ta bort laddade partiklar såsom elektroner. Joniseringssystem är användbara för att eliminera partiklar från luften så att du får en ren luftkvalitet i produktionsmiljön.

Vår norska leverantör Airgenic är ett företag med många års erfarenhet av joniseringsteknik, och de har specialiserat sig på att bygga joniseringsutrustning för industrin. Deras utrustning kan installeras i befintlig ventilation eller som en separat enhet som används i produktionsområden för effektiv eliminering av både mögel, jäst, bakterier och virus.

UVC och antibakteriella mattor/golv för dekontaminering

Mögel tränger emellertid inte bara in via luften utan det följer med in tillsammans med förpackningar, tekniker och produkter, som har sitt normala flöde mellan alla zoner i företaget, både rena och orena. Därför kan UVC och antibakteriella mattor/golv även ingå som en del av lösningen för brödproducenter.

Vår schweiziska leverantör sterilAir är ett av världens äldsta och mest erfarna företag inom produktion och utveckling av UVC-lösningar och komponenter. Här garanterar vi optimal dekontaminering av ytor i din produktion som sätter nya standarder vad gäller desinfektionsprestanda, installation, hantering, flexibilitet, hygien och underhåll. Det finns en lång rad lösningar med UVC som kan optimera driftshygienen i din produktion. Ett exempel inom bageriföretag kan vara lösningar som består av en UVC-sluss där UVC-energin beräknas och installeras med utgångspunkt i företagets specifika behov.

Se även våra lösningar med (UVC och Vemag-vagnar) och  UVC til transportbånd.

Hos FHS Scandinavia optimerar vi hygienen i din produktion!

När du vill integrera en ekonomisk, pålitlig och miljövänlig hygienlösning i ditt produktionssystem är vi rätt partner för att hitta en optimal lösningen för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av kemikaliefri dekontaminering av produktionsprocesser som förbättrar ditt företags mikrobiologiska nivå. Med hjälp av våra effektiva, hållbara och integrerade lösningar hjälper vi till att minska kostsamma och onödiga driftstopp i produktionen.

Om du har frågor eller vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss för ett icke-bindande samtal.

Go to Top