EMBALLAGE & FÖRPACKNINGSLINJE

Man kan använda UV-C och L.O.G. Four för att desinficera själva produkten, men också för förpackning, produktionsutrustning och transportsystem, där man annars inte kan använda kemikalier. Eftersom FHS Scandinavia erbjuder torra kemikaliefria dekontamineringslösningar så finns det således få begränsningar för var man kan installera lösningen – även i produktionsprocessens senare del. Det är också i denna del av processen som våra hygienlösningar ger produktsäkerheten ett betydande lyft jämfört med mikrobiologi, vilket ger större säkerhet för en längre produktlivslängd och färre dåliga produkter samt färre produktåterkallelser.

Innan vi kan föreslå en ”Food Hygiene Solution” måste vi känna till er specifika mikrobiologiska utmaning och mål, och först då kan vi hitta rätt lösning som kan basera sig på UV-C, ozon och/eller en kombination av dessa dekontamineringstekniker.

GALLERI

VÅRA LEVERANTÖRER

Alla våra leverantörer är marknadsledande på den europeiska marknaden för UVC-belysning, jonisering, ozon- och antibakteriell golvbeläggning och specialister på just deras teknik.

sterilAir logo
Dycem logo
Airgenic logo
Airsolution logo
LED Tailer innova7ion
ozonetech logo

HAR NI EN UTMANING?

Behöver ni hjälp med er utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi er snarast möjligt.

      FHS SCANDINAVIA – Danmark

      +45 27 62 61 73