Frukt, grönsaker och blommor – jonisering

Frukt, grönsaker och blommor – jonisering2022-01-18T08:41:47+01:00

Alla tillverkare, grossister och återförsäljare pratar om att minska matsvinnet och samma önskan kommer från konsumentorganisationer, politiker, forskare etc.

Hos FHS Scandinavia har vi lång erfarenhet av att minska både mögel och eten hos frukt- och grönsaksföretag, och när vi går i dialog och undersöker var problemen uppstår har vi ofta bra lösningar för hur ni kan installera förbättringar på företaget. Lösningar som är både ekonomiska och miljövänliga och som förbättrar företagets mikrobiologiska nivå.

Effektiv och naturlig luftrening samt dekontaminering

Hos FHS Scandinavia har vi 20 års erfarenhet av kemikaliefria hygienlösningar och vi har byggt upp gedigna samarbeten med Europas bästa och ledande leverantörer inom UVC-belysning, jonisering, ozon och antibakteriella golv.

Aigenic, vår norska leverantör inom jonisering, är inget undantag. Det är ett företag som har många års erfarenhet av joniseringsteknik och de är specialiserade på att bygga joniseringsutrustning för industrin. Deras utrustning kan installeras i befintlig ventilation eller som en separat enhet som installeras i befintliga produktionsområden för effektiv eliminering av både mögel, jäst och bakterier och virus.

Bättre luftkvalitet ger ekonomiska fördelar

Våra erfarenheter har visat att vi kan göra stor skillnad hos frukt- och grönsaksföretag som har utmaningar med mögel och eten i luften. Etylenproduktionen kan vara en utmaning när man förvarar frukt och grönsaker eftersom de inte alla producerar samma mängd eten. Genom att installera ett joniseringssystem får du en naturlig och effektiv lösning för rening och neutralisering av luften. När luften joniseras omvandlas en eller flera atomer eller molekyler till en jon genom att lägga till eller ta bort laddade partiklar såsom elektroner. Denna process genererar joner med en mycket hög energipotential som sedan neutraliserar bakterier, virus, bakterier och lukt. Se även hur vi har hjälpt till med jonisering av luft inom brödindustrin, samt jonisering av mognadsrum inom slakteri- och mejeriindustrin här.

FHS Scandinavia träffar också på kunder som inte omedelbart har problem med mögel och eten i luften, men då kan vi göra en ekonomisk skillnad till förmån för företaget. Företagen har ofta budgeterat med extra svinn, städning och arbetstid, eftersom mögelutmaningarna är så välkända att de upplevs som ”en del av vardagen”. Men det är ett dyrt beslut att se det på det sättet. Och det är svårt att minska matsvinnet om man inte bryter vanorna. De vet också att mögel och dammpartiklar i luften kan variera efter säsongen, så därför har de extra rengöring under dessa perioder. Efter installation av jonisering får frukt- och grönsakslagerna i allmänhet ett minskat behov av tvätt och rengöring och de upplever en tydlig minskning av säsongsvariationerna. Samtidigt uppnår de längre hållbarhetstid på produkterna och därmed minskat matsvinn. En bra investering för både företaget och samhället.

Om du har frågor eller vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig med integrerbara, miljövänliga och ekonomiska hygienlösningar i ditt företag, vänligen kontakta oss för ett icke-bindande samtal.

Go to Top