Fallstudie – allmänt om jonisering inom frukt- och grönsaksbranschen

PROBLEM:

Vi kontaktar ofta företag inom frukt- och grönsaksbranschen, eftersom vi vet att vi kan göra en stor skillnad för företag som har mögel- och etenutmaningar. Dessa utmaningar är så välbekanta att de upplevs som ”en del av vardagen” och många företag budgeterar därför med extra spill, städning och arbetstid. De vet också att mögel och dammpartiklar i luften kan variera efter säsongen och de använder extra rengöring under dessa perioder.

Vi är naturligtvis medvetna om att grossistlager och frukt- och grönsakslager inte liknar varandra precis. Vissa har endast kylrum, andra har både torra varor och kylrum och åter andra har många olika frukter i samma lager. Rent fysiskt är lagren också väldigt olika och det kan finnas stora skillnader mellan rena och orena zoner, antalet öppna och stängda portar och dörrar, och om de har ett anknutet avfallsrum. Men problemen är ändå snarlika och kan definieras som följer:

  • Finns det partiklar i luften?
  • Finns det mögel i luften eller båda delar?
  • Finns det eten i luften?

LÖSNING:

Vår förstudie, som vi utför kostnadsfritt, visar ofta att utmaningen ligger i luften och att man lätt kan förbättra den med hjälp av t.ex. jonisering. Jonisering renar luften utan kemikalier och är lätt att installera i befintliga anläggningar – och den renar luften dygnet runt, året runt. När FHS Scandinavia har slutfört en förstudie som kan bestå av exempelvis luftprovtagning och partikelmätningar kan vi föreslå en konkret lösning.
FHS Scandinavia har tillsammans med vår leverantör, www.airgenic.com, byggt upp omfattande erfarenhet av att installera anläggningar i frukt- och grönsakslager. Vi har även installerat utrustningen hos t.ex. morots- och lökodlare.

RESULTAT:

Efter joniseringsinstallationen kan företagen (frukt- och grönsakslagerna) konstatera att behovet av tvätt och rengöring liksom säsongsvariationerna reduceras, och att produkterna även får längre hållbarhet med minskat matsvinn som resultat. En bra investering för både företaget och samhället.

Det bästa beviset på utrustningens effektivitet är de kunder som har haft utrustningen i mer än 15 år. De får servat och kontrollerat utrustningen årligen i enlighet med deras serviceavtal, vilket säkerställer att systemet fungerar optimalt. När företaget har tagit del av de fördelar de uppnår är det en mycket lönsam investering – både vad gäller företagets ekonomi och samhället fördelar vad gäller reducerat matspill.
Flera frukt- och grönsakslager såsom BAMA, Servicegrossistena och COOP i Norge har haft jonisering i sina lager i många år – läs om fallstudiet Coop nedan och få mer inspiration!

SE MER JONISERINGS-INSTALLATIONER
LÄR MER OM JONISERING
mögel och jäst avlägsnades med jonisering i bageri

HAR NI EN UTMANING?

      FHS SCANDINAVIA – SVERIGE

      +45 27 62 61 73