Slakteri och mejeri ‒ jonisering i mognadsrum

Slakteri och mejeri ‒ jonisering i mognadsrum2021-10-26T10:47:50+02:00

Temperatur och luftfuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som orsakar mögeltillväxt. Tyvärr är det så, att de förhållandena som gör mogningsrummet optimalt för de specialiserade produkterna också är gynnsamma för mögel i luften. Möglet förekommer först i luften och senare förorenas produkterna via möglet i luften. Därför är det viktigt att ha kontroll över temperatur och fuktighet i förvarings- och mognadsrum, eftersom produkter såsom skinka, salami och långtidsmognade ostar och nötkött måste kunna tåla att mognas under en lång mognadsprocess tills de har fått rätt konsistens och PH-nivå. Denna process medför en stor viktminskning som främst består av vätska och fukt.

Jonisering av luften eliminerar effektivt mögel i klimatrum

Som företag är det viktigt att tillverkningen sker under optimala förhållanden. Med joniseringslösningar från FHS Scandinavia får ditt företag ett luftreningssystem som säkerställer optimal luftkvalitet i mognadsrummen. Genom att jonisera luften omvandlas en eller flera atomer eller molekyler till en jon genom att lägga till eller ta bort laddade partiklar såsom elektroner. Denna process genererar joner med en mycket hög energipotential som sedan neutraliserar bakterier, virus, bakterier och lukt.

På så sätt sparar du resurser på rengöring och undviker också oönskade variationer som ofta är säsongsbetonade i förhållande till t.ex. antalet mögelsporer eller annan förorening i mognadsrummen.

Leverantör i världsklass

Airgenic, vår norska leverantör inom jonisering, har många års erfarenhet av och är ledande specialister på att bygga joniseringsutrustning för klimatrum. Deras utrustning är mångsidig och integrerbar, vilket innebär att deras serier kan installeras i befintlig ventilation, eller som en separat enhet som installeras i befintliga produktionsområden för effektiv eliminering av både mögel, jäst och bakterier och virus.

Vi har 20 års erfarenhet av miljövänliga och hållbara dekontamineringslösningar, och vi kan hjälpa till med behandling av både luft, golv, ytor, band/utrustning, förpackning/emballage och vatten. Vi har byggt upp gedigna samarbeten med Europas bästa och ledande leverantörer inom jonisering, UVC-ljus, ozon och antibakteriella golv. Se även hur vi har hjälpt till med jonisering av luften inom brödindustrin samt jonisering av luften på frukt-, grönsaks- och blomföretag.

Hos FHS Scandinavia sätter vi dialogen och kunden i fokus, och när vi genom dialog och undersökning tar reda på var problemen uppstår, har vi ofta bra lösningar för hur vi kan installera förbättringar på företaget. Lösningar som är både ekonomiska och miljövänliga och som förbättrar företagets mikrobiologiska nivå.

Om du har frågor eller vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig med integrerade, miljövänliga och ekonomiska hygienlösningar på ditt företag, kontakta oss gärna för ett icke-bindande samtal.

Go to Top