Slakteri och mejeri – jonisering i mognadsrum

Eliminera mögel från klimatrum med jonisering – ekologiska salami!

Mögel i klimatrum med ekologiska salami Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum. Temperatur och luftfuktighet i klimatrum utgör välkända utmaningar som leder till mögeltillväxt. Mögel finns först i luften och senare förorenas produkterna via det luftburna möglet. Och eftersom produkter [...]

Mejeri reducerar spill och extra rengöring med hjälp av jonisering i mognadsrum

Mejeri reducerar spill och extra rengöring med hjälp av jonisering i mognadsrum Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via [...]

Jonisering har renat luften från mögel i Per’s Kjøkkens klimatrum i nästan 20 år

Jonisering har renat luften från mögel i Per’s Kjøkkens klimatrum i nästan 20 år Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum. Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas [...]

Ostar i saltlakekar och mögel i luften

Ostar i saltlakekar och mögel i luften Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum:   Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via möglen i luften. Det [...]

Mögeltillväxt i mognadsrum för långmognat nötkött

Mögeltillväxt i mognadsrum för långmognat nötkött Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via möglen i luften. Det är viktigt [...]

Dekontaminering af vand fra buffertank i mejeri

Dekontaminering av vatten från buffertank i mejeri PROBLEM: Ett mejeri använder en mejeritank som en buffertank för kylvatten. Vattnet i tanken har en kritisk temperatur för bakterietillväxt eftersom den mäts vid 20-25°C. LÖSNING: Buffertanken har specialbyggd UVC-utrustning installerad, som tål både [...]

Go to Top