Mejeri reducerar spill och extra rengöring med hjälp av jonisering i mognadsrum

Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum

Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via möglen i luften. Det är viktigt att kunna kontrollera temperatur och fuktighet i förvarings- och mognadsrum, eftersom produkter såsom skinka, korv och långmognade ostar och nötkött måste kunna tåla mognad genom en lång mognadsprocess tills produkterna har fått rätt konsistens och PH-nivå, och denna process ger en stor viktminskning som främst består av vätska och fukt.

PROBLEM:

Ostegårdens FANAOST korades 2018 som världen bästa, och samma år installerade Ostegården joniseringen i sitt mognadsrum eftersom de upplevde problem med mögel och stora säsongsvariationer i luftkvaliteten. Mögel och jäst i luften utgjorde en utmaning när de skulle leverera en jämn toppkvalitet.

LÖSNING:

FHS kontaktade Ostegården och ordnade ett möte där vi fick möjlighet att se lagret som hade mögelutmaningar. Det var inte nödvändigt att mäta luftkvalitet eftersom möglen var synlig i mognadsrummet, och det är ofta det vi ser när vi tittar på det faktiska lagringsrummet. Fuktighet och temperatur ger goda förutsättningar för ostar, men det är även förhållanden som gör att mögel och jäst trivs. Vi kom överens om att sätta upp 2 CX300 i mognadsrummet och att ta dem retur om effekten uteblev. Men det var inte fallet och Ostegården beställde ytterligare utrustning.

.

RESULTAT:

På Ostegården har de sparat en dag i veckan för två anställda som städade bort mögel, och de har även reducerat svinn och klagomål avsevärt. Samtidigt slipper mejeriet oönskade avvikelser, som ofta är säsongsbetonade i förhållande till t.ex. antalet mögelsporer. Förbättringarna i mognadsrummet kom omedelbart efter installationen och har förblivit på samma nivå sedan dess. Dessutom har anställda kommenterat att luften känns ren och fräsch nu och att de har fått ett bättre arbetsklimat.

FHS Scandinavia säljer Airgenic AS specialutvecklade joniseringsutrustning för klimatrum, läs mer om Airgenics produkter på www.airgenic.com.

SE MER JONISERINGS-INSTALLATIONER
LÄR MER OM JONISERING
mögel och jäst avlägsnades med jonisering i bageri

HAR NI EN UTMANING?

Behöver du hjälp med din utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt

Du kan också anmäla dig till nyhetsbrevet här!

      FHS SCANDINAVIA – SVERIGE

      +45 27 62 61 73