Jonisering har renat luften från mögel i Per’s Kjøkkens klimatrum i nästan 20 år

Allmänt problem i alla klimat-, lager- och mognadsrum.

Temperatur och fuktighet i klimatrum är välkända utmaningar som kan orsaka mögeltillväxt. Möglen uppträder först i luften och senare förorenas produkterna via möglen i luften. Det är viktigt att kunna kontrollera temperatur och fuktighet i förvarings- och mognadsrum, eftersom produkter såsom skinka, korv och långmognade ostar och nötkött måste kunna tåla mognad genom en lång mognadsprocess tills produkterna har fått rätt konsistens och PH-nivå, och denna process ger en stor viktminskning som främst består av vätska och fukt.

PROBLEM:

Per’s Kjøkken AS i Sandefjord, Norge, var bland de första som fick installerat jonisering för att avhjälpa mögel i mognadsrum för nästan 20 år sedan. Företaget är känt för att producera skinkor, salami och Pinnekjøtt (revben av får) av högsta kvalitet och därför har det alltid varit viktigt för företaget att kunna producera under optimala förhållanden. Joniseringsutrustningen är från 2002 och därför snart föråldrad. Samtidigt har det pågått kontinuerlig renovering och utbyggnad i klimatrummet, och joniseringsutrustningen behöver därför uppgraderas.

LÖSNING:

De utmaningar som Per’s Kjøkken AS har haft med mögel är som redan nämnt väldigt vanliga i klimatrum/mognadsrum. Tyvärr är de förhållanden som gör mogningsrummet optimalt för företagets specialprodukter också de samma förhållanden som är gynnsamma för mögel i luften. Därför råder det ingen tvekan om att joniseringen ska förnyas och anpassas till den nya miljön som utrustningen från år 2002 inte längre var dimensionerad för. Under årens lopp har vi på FHS Scandinavia byggt upp en stor kompetens inom mögelbehandling i mognadsrum och vår joniseringsleverantör Airgenic har utvecklat effektivare joniseringsrör och joniseringsutrustning.

RESULTAT:

Vid installationen för 20 år sedan erbjöd FHS Scandinavia Per´s Kjøkken en ”No Cure No Pay”-lösning och samma lösning erbjöds vid den nya installationen. Denna lösning erbjuder vi alla företag med liknande utmaningar i mognadsrum, eftersom det är ett känt problem som vi kan lösa. Resultatet är mindre spill och avskärningar och färre rengöringstillfällen för att avlägsna mögel och jäst.
FHS Scandinavia säljer Airgenic AS specialutvecklade joniseringsutrustning för klimatrum, läs mer om Airgenics produkter på www.airgenic.com.

HAR NI EN UTMANING?

Behöver du hjälp med din utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt

      FHS SCANDINAVIA – SVERIGE

      +45 27 62 61 73