STOP madspild allerede på Frugt og grøntlageret – billig og enkel løsning

Generelle mikrobiologiske udfordringer på frugt- og grøntlagre.

De største udfordringer på frugt- og grøntlagre er ethylen, skimmel og støvpartikler. For at sikre at de frisk produkter ikke bliver til affald før de blive spist, er forholdene på lagrene et vigtigt fokuspunkt for virksomhederne.  Frugt og grøntlagrene gør i dag meget for at reducere deres affald, og der bliver brugt en del kemi for at neutralisere ethylen, som naturligt lagres i luften. Derudover bruger lagrene også ekstra ressourcer på rengøring for at undgå skimmel og støv. Men de færreste er opmærksomme på, at luften enkelt og billigt kan holdes ren ved at bruge ionisering – en luftrensningsteknik, der er inspireret af hvordan ionerne holder luften ren i naturen.

Ionisering kan også bruges i lastbilens lagerum, når frugt og grønt transporteres den sidste vej ud til butikker/forbrugere.

PROBLEM:

I Norge har flere COOP lagre ionisering i deres frugt- og grøntafdelinger. Det er typisk blevet installeret efter at et lager opdager skimmel på væggene eller konstaterer ekstra skimmel på deres frugt og grønt, og dermed øget spild. Den øgede skimmelvækst forsøges reduceret ved øget rengøring, men da skimlen findes i luften, er den svær at eliminere

LØSNING:

Eksemplet COOP Bergen tager fat i FHS Scandinavia, da COOP og FHS har gode erfaringer med at løse skimmelproblemer i kølerum med ionisering i eksisterende luftcirkuleringssystemer på andre Coop lagre. Derfor blev en Air4000 installeret i deres køleanlæg og ioniseringsanlæggets konkrete størrelse tilpasset mængden af luft, der bliver recirkuleret i det store lagerrum.

RESULTAT:

Skimmel, ethylen og støv bliver elimineret i en sådan grad, at den recirkulerede luft i frugt og grøntlageret ikke længere giver grobund for mikrobiologi i luften. Det viser sig ved, at der går længere tid mellem rengøringsintervallerne, svindet bliver mindre og indeklima for lagermedarbejdere bliver bedre. Mængden af spild er dog lidt sæsonafhængigt, men generelt vil mængden af kasseret frugt og grønt blive mærkbart mindre med ionisering. Anlægget blev tjent ind på kort tid og det ved kun at indregne sparet rengøring. Mindsket spild og bedre indeklima kom som ekstra fordele oveni.

At ionisering havde mærkbar positiv effekt på indeklimaet betød, at COOP efterfølgende installerede ionisering i deres eksisterende ventilationssystem i administration og kontor, tilpasset og installeret af FHS Scandinavia.

FHS Scandinavia forhandler Airgenic AS specialudviklede Ioniseringsudstyr til klimarum, læs mere om Airgenics produkter på www.airgenic.com

HAR DU EN UDFORDRING?

Har du brug for hjælp til din udfordring? Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt

      FHS SCANDINAVIA – DK

      +45 27 62 61 73