Grafik af forskellige dekontamineringsmetoder

FHS SCANDINAVIA

FOOD HYGIENE SOLUTION

Ønsker du å integrere den mest økonomiske, pålitelige og miljøvennlige hygieneløsningen i ditt produksjonssystem, så er vi den rette samarbeidspartner for å finne den mest optimale løsning.

20 års erfaring

FHS Scandinavia leverer løsninger innenfor desinfeksjon mens produksjonen kjører. Vi leverer primært til fødevare- og pharmaindustrien i Skandinavia og har 20 års erfaring med å finne løsninger ved hjelp av UVC-lys, ozon og ionisering. Løsninger som både er økonomiske og miljøvennlige og som forbedrer virksomhetens mikrobiologiske nivå.

Skjerpende krav fra omverdenen

Optimering av hygieneløsninger er et viktig fokus for å leve opp til de skjerpede krav, som samfunnet stiller til fødevareindustrien. Samtidig krever både politikere, detaljhandel og forbrukere økt fokus på miljø og bæredyktighet i produksjonen. Derfor benytter vi oss av desinfeksjonsløsninger helt uten kjemi – vi bruker med andre ord naturens egne løsninger med UV-C lys, ozon, ionisering og antibakteriell gulvbelegning.

FHS Scandinavia er på ingen måte en konkurrent eller erstatning for rengjøring, vask og desinfeksjon som gjennomføres i dag, men et ADD-ON-produkt for å forbedre de mikrobiologiske resultater.

DU OPPNÅR

Hva du oppnår ved å velge FHS Skandinavia til å løse dine mikrobiologiske utfordringer?

  • en bedre effektivitet i produksjonen (færre stopp)

  • færre tilbakekallelser av produkter med mikrobiologiske problemer

  • lengre holdbarhet på produktet

  • grønn profil ved å minske vannforbruk og fravelge kjemi

Gjennom de siste 20 år med UV-C lys, ozon og ionisering, har vi lært hva som virker – og ikke minst – hva som ikke virker til desinfeksjon uten kjemi i fødevarerbransjen. Og vi har utvalgt og testet de beste leverandører innenfor området “kjemikaliefri dekontaminering 24-7, mens produksjonen kjører”, slik at vi kan rådgi deg om de beste hygieneløsninger.

+47 900 45 234

GOD INVESTERING I FREMTIDEN

FHS Scandinavia leverer løsninger innenfor dekontaminering, mens produksjonen kjører. Vi leverer primært til fødevarer og pharmaindustrien, og har 20 års erfaring i å finne løsninger som hjelper virksomheter med å forbedre deres mikrobiologisk nivå. Et område, som har økt fokus fra både detaljhandelen, leverandører og samfunnet generelt. Derfor er en investering i virksomhetens hygieneløsninger en sikker vinner og en forsikring i fremtiden, da det beriker virksomheten med en lengre produktholdbarhet og færre tilbakekallelser av produkter.  Resultater som matcher samfunnets trend om å stoppe matsvinn og produsere bæredyktig – uten bruk av kjemi.

SLIK ARBEIDER VI

Når vi kommer ut til dere og kaster et blikk på deres virksomhet samt snakker med dere om deres mikrobiologiske utfordring, har vi raskt et godt bilde av en løsning. I de fleste tilfeller er det en løsning som ikke krever en total ombygging for dere, men bare et supplement av UVC-lys, ozon, ionisering og eller antibakterielle matter i deres oppsett. Og da våre utvalgte underleverandører er spesialister innenfor hvert deres område, kan vi sammensette de mest optimale produkter til dere.

Vi er ganske sikker på at vi kan finne den rette løsning til din virksomhet, men skulle løsningen allikevel ikke leve opp til deres forventninger, så er vår filosofi “No cure no pay”.

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som mulig
Du kan også registrere deg for nyhetsbrevet her.

    FHS SCANDINAVIA – Danmark

    +47 900 45 234