KORONAVIRUS:

UVC-LED lys-desinfeksjon på arbeidsplasser, skoler, pleiehjem m.m.

Kontorer, kantiner, kjøkkenområder, toaletter osv.:

Fellesarealene er kritiske områder i forhold til hygiene og inneholder mange kontaktflater, hvor koronasmitte kan overføres. For å eliminere virus på disse overflatene, anbefaler vi LED- eller UVC lys, til desinfeksjon. Det kan installeres med en sensor som registrerer at området er tomt for mennesker og deretter slår på det desinfiserende LED-lyset. Etter få minutter, eller når det er aktivitet i området igjen, slukker lyset automatisk og området er desinfisert. Se cases fra LED TAILOR.

Antibakterielle matter kan også være en del av en desinfeksjonsløsning, som sikrer at smitte ikke bæres med rundt i virksomheten.

I tillegg kan kontorer med stor fordel bruke en desinfeksjonsboks – SE VIDEO til PC-er, mobiltelefoner, mus, skriveredskaper og lignende (maks. 32x50x14 cm), som blir desinfisert på 3 minutter i boksen. Både følsomme materialer og elektronikk tåler behandlingen, som helt uten kjemikalier og er billig i bruk. Les case omdesinfektionsbox.

FHS har desinfeksjonsmuligheter både til gulv, overflater og luft og vi har stor erfaring i å finne den eller de teknologiene som gir den beste desinfeksjonsløsningen til et gitt budsjett og mål.

SKOLER OG BARNEHAGER:

Steder hvor mange mennesker er tett samlet har alltid en større risiko for at smitte kan skje – og spesielt blant barn, som leker eller sitter tett i et klasserom. I skolen gir UVC-LED lys muligheten for å foreta en desinfeksjon av klasserommet i pausen, når elevene er vekk, f.eks. 5-10 min. pr time. Les mer om skoler her.. Og i barnehager kan det desinfiserende lyset være tent når barna er på tur, på lekeplassen e.l. i løpet av dagen. Toaletter kan også desinfiseres på samme måte med lys, når en sensor registrerer at rommet er tomt.

PLEIEHJEM, TANNLEGER, FYSIOTERAPEUTER:

I pleie/helsesektoren er UVC-lys allerede en kjent teknologi og dokumentert som en effektiv desinfeksjonsløsning.

Pleiehjem krever en ekstraordinær innsats i denne tiden, for å sikre en svært høy hygienestandard. Det krever ekstra stor innsats av pleiepersonalet og dermed kan UVC LED-lys være til stor hjelp for å løse disse meget viktige og tidkrevende oppgavene. Kjøkken- og toalettfasiliteter kan desinfiseres med blått lys og en desinfeksjonsboks – Wisdom DS – kan på 3 minutter desinfisere f.eks. blodtrykks- og blodsukkermålere, termometere, stetoskop, nøkler, mus, iPads og mobiltelefoner. Boksen kan flyttes rundt, alt etter hvor behovet for desinfeksjon er, men allikevel med samme høye standard for sikkerhet – SE VIDEO.

Hos f.eks. tannleger og fysioterapeuter kan UVC-lys monteres over behandlingsbenken, og eksisterende lysstoffrør i behandlingsrom kan erstattes med hvitt ANTiBAC AiRTUBE LED-rør. Blått UVC-lys kan monteres i taket, for automatisk desinfeksjon på natten, eller til de pausene som legges inn i løpet av dagen.

OBS: Vernemidler som masker og hansker, som er livsviktige ressurser med knapphet i denne tiden, kan gjenbrukes etter et opphold i desinfeksjonsboksen. Dette er bare en nødløsning, men langt sikrere enn å vaske, eller unnvære det. se test fra CDC.

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp med din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som mulig

      FHS SCANDINAVIA – DK

      +47 900 45 234