CORONAVIRUS:

UVC-LED-ljus för desinfektion på arbetsplatser, skolor, vårdhem etc.

Kontor, matsalar, kök, toaletter mm:

Gemensamma områden är kritiska områden vad gäller hygien och här finns många kontaktytor där coronasmittan kan spridas. För att eliminera virus på dessa ytor rekommenderar vi LED- eller UVC ljus, för desinfektion. Man kan installera det med en sensor som registrerar när området är människotomt och sedan slår på det blå desinficerande LED-ljuset. Efter några minuter, eller när det åter finns aktivitet i området, slocknar ljuset automatiskt och området är desinficerat. Se cases från LED TAILOR.

Antibakteriella mattor kan också ingå i en desinfektionslösning som säkerställer att föroreningar inte sprids vidare runt i företaget.

Dessutom kan kontor i hög grad använda en desinficeringsbox SE VIDEO. för datorer, mobiltelefoner, mus, skrivverktyg och liknande (max 32x50x14 cm), som desinficeras på 3 minuter i boxen. Både känsliga material och elektronik tål behandlingen som är helt kemikaliefri och billig att använda. Läs case på desinficeringsbox.

FHS har desinfektionsalternativ för både golv, ytor och luft, och vi har lång erfarenhet av att hitta den teknik eller de tekniker som ger den bästa desinfektionslösningen för en given budget/mål.

SKOLOR OCH DAGIS:

Platser där många människor uppehåller sig nära varandra innebär alltid en större smittorisk ‒ och särskilt bland barn som leker eller sitter nära varandra i ett klassrum. På skolor ger UVC-LED-ljus möjlighet att desinficera klassrummet under rasterna när eleverna är ute ‒ t.ex. 5-10 minuter per timme. Läs mer om skolans användning här.. Och på dagis kan det desinficerande ljuset vara tänt när barnen är på utflykt, på lekplatsen eller liknande under dagen. På samma sätt kan man desinficera toaletter med ljus när en sensor registrerar att rummet är tomt.

VÅRDHEM, TANDLÄKARE, SJUKGYMNASTER:

Inom vård- och hälsovården är UVC-ljus redan en känd teknik och har dokumenterats som en effektiv desinfektionslösning.

För närvarande är en extraordinär insats på vårdhem nödvändig för att säkerställa en mycket hög hygienstandard. Det kräver extra ansträngningar från vårdpersonalens sida och därför kan UVC-LED-ljus vara till stor hjälp för att lösa dessa mycket viktiga och tidskrävande uppgifter. Kök och toaletter kan desinficeras med blått ljus, och en desinficeringsbox – Wisdom DS – kan på 3 minuter desinficera till exempel blodtrycks- och blodsockermätare, termometrar, stetoskop, nycklar, mus, iPads, mobiltelefoner. Boxen kan flyttas runt beroende på var behovet av desinfektion finns, men ändå hålla samma höga säkerhetsstandard. SE VIDEO.

Hos t.ex. tandläkare och sjukgymnaster kan UVC-ljus monteras över behandlingsbritsen, och befintliga ljusrör i behandlingsrummet kan ersättas med vita ANTiBAC AiRTUBE LED-rör. Man kan montera blått UVC-ljus i taket för automatisk desinfektion på natten eller under dagens pauser.

OBS: Skyddsutrustning såsom masker och handskar som just nu är knappa och livsviktiga resurser, kan återanvändas efter behandling i desinfektionsbox – (LED TAILORs dokumentation här). Detta är bara en nödlösning, men en mycket säkrare lösningen än att tvätta eller klara sig utan. Se test från CDC

Ett omklädningsrum som dekontaminerats av UVC-ljus
LÄS MER OM DESINFEKTION MED UVC LED-LJUS
Et badeværelse dekontamineret af UVC lys
LÄS FALL OM DAGIS I FINLAND
En tandklinik dekontaminerad av UVC-ljus
UVC LED DISINFICERINGS I TANDLÄKARE
LÄS OM DESINFEKTION AV MASK ETC.

HAR NI EN UTMANING?

Behöver ni hjälp med er utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi er snarast möjligt

      FHS SCANDINAVIA – DK

      +46 036-18 77 82 (JÖNKÖPING) +46 08-76 06 650 (JÄRFÄLLA)