Utveckling av produktionslinje med integrerat UVC-ljus för sanering

PROBLEM:

Gea Process Engineering A/S skulle leverera en ostpulverlinje till en kund i Europa, där de proaktivt skulle komma fram till en lösning som eliminerade alla tänkbara potentiella risker.
Mer specifikt ville de utveckla en ostpulverlinje med en integrerad UVC-tunnel för att dekontaminera de 25 kg påsarna med ostpulver innan de kom in i förpackningsanläggningen.

LÖSNING:

För att förhindra kontaminering från en zon till en annan utvecklades produktionslinjen ganska specifikt med en UVC-tunnel som var anpassad till specifikationerna för hela linjen när det gäller hastighet och kvantitet. Dosberäkningen utförs enligt kundspecifika krav. Tunneln är utformad för att uppnå samma dosimetri från alla håll.

RESULTAT:

Genom att utveckla en UVC-tunnel som en del av en produktionslinje kan man ta hänsyn till alla linjens förhållanden och eliminera de potentiella riskerna med kontaminering. Risken för en kontaminerad slutprodukt elimineras, vilket minimerar risken för stora ekonomiska förluster som produktuttag medför. Därför är det en bra investering för både samhället och företaget att införliva hygienlösningar i nya produktionslinjer.

HAR NI EN UTMANING?

Behöver du hjälp med din utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt<

      FHS SCANDINAVIA – SVERIGE

      +45 27 62 61 73