Bakterier og høje kimtal

Hjem/Bakterier og høje kimtal

UVC sluse til desinfektion af vemag-vogne

UVC sluse i bagervirksomhed til desinfektion af vemag-vogne PROBLEM: I en bagervirksomhed med stor transport af råvarer og emballage fra uren til ren zone, opstår en væsentlig del af kontaminering i ren zone som følge transporten. Test viser at kontamineringen primært kommer fra personale, udstyr og vemag-vognene fra uren zone. LØSNING: FHS Scandinavia tilbyder en løsning, som består af en UVC sluse. Slusen bliver bygget efter virksomhedens [...]

UVC sluse mod urent værktøj i ren produktion

UVC sluse mod urent værktøj i ren produktion i mejeri PROBLEM: Eksterne håndværkere/konsulenter med værktøj, computer, æsker eller lignende mindre genstande går ind i ren produktion i mejeri. Personen gennemgår de hygiejneforskrifter mejeriet har mht. kittel, briller, sko m.m., hvorimod de medbragte arbejdsredskaber, som personen tager med ind i ren zone, ikke bliver dekontamineret. Denne situation øger risikoen for kontaminering i ren produktion. LØSNING: Mejeriet etablerer en [...]

Dekontaminering af vand fra buffertank i mejeri

Dekontaminering af vand fra buffertank i mejeri PROBLEM: Et mejeri anvender en mejeritank som buffertank til kølevand. Vandet i tanken har en kritisk temperatur for bakterievækst, da det måles til 20-25°C. LØSNING: Buffertanken får installeret specialbygget UVC udstyr, som tåler både tryk og montering under vand. En korrekt dimensioneret UVC installation sikrer, at vandet ikke overstiger tilladte totalkimsniveau. Dermed undgås kontaminering af udstyr og vandet kan bruges [...]

Test af UVC-lys til dekontaminering af pasta-pakkeline

Test af UVC-lys til dekontaminering af pasta-pakkeline PROBLEM: Stor vækst i mikroorganismer fra produktsopstart til produktionsstop ved pasta pakkelinie. LØSNING: Et produktionsstop med rengøring midt i produktionintervallet vil være en dyr løsning p.g.a. tab af produktivitet. Implementering af UVC lys til dekontaminering på pakkelinien resulterede i en signifikant reduktion af både coli, listeria, salmonella og stafylokokker. RESULTAT: Implementering af UVC lys i pakkelinien medførte en [...]

Høje kimtal på emballage

Høje kimtal på emballage PROBLEM: En dansk mejerikunde oplever ind i mellem for høje kimtal på låg og bægere, hvilket kan medføre fordyrende forringelser på slutproduktet. LØSNING: Vi har stor viden om dosering af UVC til at eliminere en given bakterie eller gær og skimmel. Når beregningen er basseret på et stort antal faktorer som f.eks. temperatur, hastighed og afstand, ved vi præcist hvor høj UVC intensitet, [...]

Udvikling af produktionslinie med integreret UVC-lys til dekontaminering

Udvikling af produktionslinie med integreret UVC-lys til dekontaminering PROBLEM: Gea Process Engineering A/S skulle levere en ostepulverlinje til en kunde i Europa, hvor de pro-aktivt skulle komme med en løsning, der eliminerede alle tænkelige potentielle risici. Mere konkret ønskede de at udvikle en ostepulverlinie med en integreret UVC tunnel for at de-kontaminere de 25 kg’s sække med ostepulver inden de kommer ind i pakkeri. LØSNING: For at forebygge [...]

Antibakterielle måtter mellem rene og urene zoner

Antibakterielle måtter mellem rene og urene zoner PROBLEM: Gående og kørende trafik mellem rene og urene zoner giver stor risici for kontaminering. Kunden brugte derfor én truck i hver zone,; den ene truck, hvor lasten blev sat af på et punkt, og derefter hentet af en anden truck i den anden zone for at undgå kontaminering. LØSNING: På baggrund af en test, blev der lagt en antibakteriel [...]

Bryggeri bruger ozon til dekontaminering af rør og CIP

Bryggeri bruger ozon til dekontaminering af rør og CIP PROBLEM: Grebbestad Bryggeri har brugt store mængder kemikalier og varmt vand til at desinficere alt procesudstyr – en nødvendig procedure for at opretholde den højeste produktkvalitet. Metoden er en af ​​de mest vandforbrugende og dyre processer, som sammen med de kemiske håndteringsproblemer, skaber udfordringer under produktionen. Derfor blev ozonens dekontamineringspotentiale testet op imod den traditionelle hygiejneløsning med kemi og varmt [...]

Høje kimtal i område med stor aktivitet

Høje kimtal i område med stor aktivitet PROBLEM: I et pakkeområde i en større fødevarevirksomhed måler man perioder et højere antal totalkim end ønsket. Virksomheden ønsker at forebygge disse udsving i totalkim og reducere totalkim generelt. LØSNING: Virksomheden har almindelig arbejdslys (LED lys) i området, og får installeret ANTIBAC LED-lys i dens eksisterende lys-installationer. ANTIBAC LED-lys fungerer som normalt lys og kan bruges overalt med menneskelig aktivitet, [...]

Go to Top