Listeriaspredning i fryse-/køletunneller og kølefordampere

PROBLEM:

I fiskeindustrien er fryse- og køletunneller samt kølefordampere en væsentlig kilde til spredning af listeria i fiskeproduktionen. Udfordringerne opstår når desinfektionen ikke kommer tilstrækkeligt ind i alle hjørner og sprækker, så biofilm med listeria og andet mikrobiologi kan leve videre efter endt hovedrengøring.

En fiskevirksomhed tager kontakt til os, da den oplever at listeria spreder sig hurtigt umiddelbart efter endt hovedrengøring, hvor isen på fryseribberne er tøet op og transportbånd og tunnel er desinficeret med kemi. Problemerne opstår da listeria og andre urenheder skjuler sig i ruheder, tærringer og samlinger i produktionsudstyret og dermed overlever desinfektionen.

Da listeria er hårdfør overfor kulde, kan listeria i en restbelægning sprede sig umiddelbart efter en hovedrengøring, hvor hele køle/frysetunnellen er optøet og desinficeret med kemikalier. Luften i kølefordampere vil herefter sprede listeria ud i rummet og dermed øges risikoen for kontaminering af overflader og produkter

LØSNING:

Hos FHS Scandinavia har vi stor erfaring i, hvordan man undgår at listeria skaber problemer for fødevaresikkerheden. Vi anbefaler tre vigtige barrierer for at optimere hygiejnen og jo flere af de tre barrierer man opstiller, jo lavere risici for listeria. Man kan dog aldrig fuldstændig udelukke listeria uanset hvor mange barrierer man stiller op

Som første skridt anbefaler vi at dekontaminere luften. Med Airgenic ioniseringsrør i den eksisterende ventilation sikrer virksomheden, at luften bliver “renseren” og ikke “bæreren” af listeria. Ioniseringsprocessen dræber hurtigt og effektivt enhver bakterie- eller svampekoloni, der forsøger at formere sig, uanset hvor de befinder sig i rummet. Den eneste betingelse for at desinfektionen finder sted er, at den dekontaminerede luft er i lokalet. Luften finder selv alle ruheder, tærringer og samlinger i produktionsudstyret, hvor det ellers er svært at desinficere.

Næste barriere for at sikre mod listeria er, at installere UVC lys på transportbånd samt på andre kritiske overflader, som kommer direkte i kontakt med produktet. UVC fjerner også listeria i biofilm. Vores samarbejdspartner af UVC rør, schweiziske SterilAir, har udviklet et UVC-system specielt designet til transportbånd, der skal fungere under særlig udfordrende forhold (T2018). Dette tiltag sikrer, at transportbåndet bliver desinficeret kontinuerligt mens produktionen kører, og ikke kun, når der er produktionsstop og hovedrengøring. I andre virksomheder kan antibakterielt gulv også være en vigtig del af løsningen.

RESULTAT:

Fiskevirksomheden er meget tilfreds med installationen af både Airgenic ioniseringsrør i eksisterende ventilation og SterilAirs UVC rør, T2018 specielt tilpasset transportbånd. Der er taget ATP prøver for listeria i både ventilation og på transportbånd/køletunnel, som dokumenterer at listeria er elimineret – både på kort og lang sigt. Listeriabakterien udvikler ikke resistens overfor ionisering og UVC-lys, og UVC-lyset dræber bakterier i biofilm.

For Fiskevirksomheden er det primære problem med listeriaspredning løst, og fødevaresikkerheden er øget betydelig.

Derudover sparer virksomheden tid på de ekstra hovedrengøringer, som før var nødvendig for at gennemføre produktionen på et acceptabelt mikrobiologisk niveau. Med ioniseret luft og UVC-lys, dekontamineres udstyr og luft mens produktionen er i gang og dermed undgås de ekstra stop uden at risikoen for kontaminering stiger proportionalt med tiden.

Sidst, men ikke mindst, sparer virksomheden både økonomisk og miljømæssigt på at undgå kemikalier. Den opnår besparelser på færre ekstra hovedrengøringer, som kræver ekstra vand, kemi, energi og spildevand.

Medarbejderne opnår også et bedre arbejdsmiljø, når ekstra kemi undgås, og ioniseringen sørger for et langt bedre indeklima i hele produktionslokalet.

Med disse resultater vurderer virksomheden, at den efter blot et år har tjent investering på installationerne ind.

FHS Scandinavia foretager service hvert år for at sikre høj effektivitet og sikkerhed i udstyret.

HAR DU EN UDFORDRING?

Har du brug for hjælp til din udfordring? Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt

      FHS SCANDINAVIA – DK

      +45 27 62 61 73