En brödtillverkare och mögelutmaningar

PROBLEM:

En brödtillverkare kontaktade oss eftersom företaget upprepade gånger hade upplevt utmaningar med mögel i luften och på ytor, vilket typiskt förekommer under perioder då möglet också har goda förutsättningar i naturen. Mögelutmaningar på livsmedelsföretag är ett allmänt förekommande problem, eftersom luften utifrån är en naturlig del av helheten. Även om brödtillverkaren har implementerade rutiner för hygien, professionella ventilationssystem och HEPA-filtrering så förekommer mögel, om än i liten skala. Men för att kunna uppfylla sina egna mål kan företaget inte ens acceptera små avvikelser och de arbetar ständigt på att närma sig målet 100% ‒ alltså att målet för reell hållbarhet är det samma för faktisk hållbarhet varje dag året runt (branschgenomsnittet för detta mål ligger i intervallet 80 – 99%).

LÖSNING:

FHS Scandinavia går in med ambitionen att eliminera mögelutmaningen och utför en preanalys som bl.a. består av luftprover med luftprovtagning, ytprover och partikelmätning. Efter analys av testresultat, produktionsflöde och lokaler föreslår FHS en testinstallation bestående av 3 element i en avdelning. Testet erbjuds som en ”No Cure No Pay”-lösning.
Testet visar att mögel inte bara kommer in via luften, utan även tillsammans med förpackningar, tekniker och produkter som har sitt normala flöde mellan alla zoner i företaget, både rena och orena. Därför föreslår FHS Scandinavia tre installationer:1. En joniseringsinstallation för mögelbekämpning i ventilationen tillsammans med en recirkulationsenhet.
2. En UVC-installation för punktdesinfektion på de ytor där risken för ytkontaminering är hög.
3. Antibakteriellt golv/matta som extra säkerhet för både gående och körande trafik mellan zonerna.

RESULTAT:

Resultaten av ovanstående analytiska granskning och installation är så bra att kunden inte tvivlar på att de ska behålla testinstallationerna. Sedan dess har de även installerat jonisering, UVC och antibakteriella golv/mattor i alla delar av fabriken där det finns potentiella mögelutmaningar.

Somliga företag vill inte nämnas i samband med en fallstudiebeskrivning, men ofta har de inget emot att kontaktas direkt. FHS Scandinavia kan förmedla kontakten.

HAR NI EN UTMANING?

Behöver du hjälp med din utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt

      FHS SCANDINAVIA – SVERIGE

      +45 27 62 61 73