En brødprodusent og utfordringer med muggsopp

PROBLEM:

En brødprodusent kontakter oss ettersom selskapet gjentatte ganger har hatt utfordringer med muggsopp i luften og på overflater. Vanligvis oppstår de i perioder der det også er gode forhold for mugg i naturen. Utfordringer med muggsopp for matbedrifter er generelt et kjent problem siden luften utenfra er en naturlig del av helheten. Selv med forseggjorte rutiner for hygiene, profesjonelle ventilasjonsanlegg og hepa-filtrering forekommer det muggsopp hos brødprodusenten – om enn i liten skala. Men for å leve opp til sine egne mål vil ikke selskapet akseptere noen utfall og jobber kontinuerlig for å nærme seg målet på 100% – altså målet for at den reelle holdbarheten er lik den faktiske holdbarheten alle dager hele året (bransjens gjennomsnitt for dette tiltaket ligger rundt 80-99%)

LØSNING:

Med en ambisjon om å eliminere utfordringen med mugg, utfører FHS Scandinavia en forhåndsanalyse som bl.a. består av luftprøver med air-sampling, overflateprøver og partikkelmåling. Etter å analysere testresultater, produksjonsflyt og lokaler, foreslår FHS en testinstallasjon bestående av tre elementer i én avdeling – testen tilbys som en ”No Cure No Pay” test.
Testen viser at mugg ikke bare kommer seg inn gjennom luften, men at den følger emballasje, teknikere og produkt som har sitt vanlige flyt mellom alle soner i bedriften – rene og urene. Derfor foreslår FHS Scandinavia tre installasjoner:

1. En ioniseringsinstallasjon for bekjempelse av mugg i ventilasjonen, sammen med en gjenvinningsenhet.
2. En UVC-installasjon for spotdesinfisering på overflater der det er stor risiko for overflateforurensning.
3. Antibakteriell gulv/matte som ekstra sikkerhet for både gang- og kjøringstrafikk mellom sonene

RESULTAT:

Ovennevnte analytiske gjennomgang og installasjon gir så gode resultater at kunden ikke er i tvil om at de vil beholde testinstallasjonene. Siden har ionisering, UVC og antibakterielle gulv/matter blitt installert i alle områder av fabrikken der det er potensielle utfordringer med mugg.

Ikke alle selskaper ønsker at navn brukes i forbindelse med en case-beskrivelse. Men ofte har de ikke noe imot å bli kontaktet direkte. FHS Scandinavia kan ordne kontakten.

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234