Skimmel og gær

Meieri reduserer svinn og ekstra rengjøring med ionisering i modningsrommet

Fanaost reduserer svinn og ekstra rengjøring med ionisering i modningsrommet Generelt problem i alle klima-/lager- og modningsrom: Temperatur og fuktighet i klimarom er velkjente utfordringer som medfører muggvekst. Muggen finnes først i luften og senere kontamineres produktene via muggen i luften. Derfor [...]

Fjern mugg fra klimarom med ionisering – økologiske spekepølser!

Mugg i klimarom med økologiske spekepølser! Generelt problem i klima/modningsrom: Temperatur og fuktighet i klimarom er velkjente utfordringer som fører til vekst av muggsopp. Muggen blir først funnet i luften og forurenser senere produktene via den luftbårne muggen. Og siden produkter som [...]

STOPP matsvinn på lager med frukt og grønnsaker – billig og enkel løsning

STOPP matsvinn på lager med frukt og grønnsaker - billig og enkel løsning Generelle mikrobiologiske utfordringer på lager med frukt og grønnsaker De største utfordringene på frukt- og grønnsakslager er etylen, mugg og støvpartikler. For å sikre at de ferske produktene ikke [...]

Ionisering har renset luften for mugg i Per´s Kjøkken klimarom i nesten 20 år

Ionisering har renset luften for mugg i Per´s Kjøkken klimarom i nesten 20 år Generelt problem i alle klima-/lager og modningsrum. Temperatur og fuktighet i klimarom er velkjente utfordringer som medfører muggvekst. Muggen finnes først i luften og senere kontamineres produktene via [...]

En brødprodusent og utfordringer med muggsopp

En brødprodusent og utfordringer med muggsopp PROBLEM: En brødprodusent kontakter oss ettersom selskapet gjentatte ganger har hatt utfordringer med muggsopp i luften og på overflater. Vanligvis oppstår de i perioder der det også er gode forhold for mugg i naturen. Utfordringer med [...]

Oster i saltkar og mugg utfordringer i luften

Oster i saltkar og mugg og gjær utfordringer i luften Generelt problem i alle klima-/lager- og modningsrom:   Temperatur og fuktighet i klimarom er velkjente utfordringer som medfører muggvekst. Muggen finnes først i luften og senere kontamineres produktene via muggen i luften. [...]

Muggvekst i modningsromfor langtidsmodnet oksekjøtt

Muggvekst i modningsrom for langtidsmodnet oksekjøtt Generelt problem i alle klima-/lager og modningsrum. Temperatur og fuktighet i klimarom er velkjente utfordringer som medfører muggvekst. Muggen finnes først i luften og senere kontamineres produktene via muggen i luften. Derfor er det viktig å ha [...]

Høje kimtal i område med stor aktivitet

Høy kimtelling i område med høy aktivitet PROBLEM: I et emballasjeområde i et større matfirma måles perioder med et større antall totale bakterier enn ønsket. Selskapet ønsker å forhindre disse svingningene i totale bakterier og redusere totale bakterier generelt. LØSNING: Selskapet har [...]

Antibakterielle matter mellom rene og urene soner

Antibakterielle matter mellom rene og urene soner PROBLEM: Gang- og kjøretrafikk mellom rene og urene soner utgjør en høy risiko for forurensning. Kunden brukte derfor en lastebil i hver sone; den ene lastebilen der lasten ble losset på et tidspunkt og deretter [...]

Udvikling af produktionslinie med integreret UVC-lys til dekontaminering

Utvikling av produksjonslinje med integrert UVC-lys for dekontaminering PROBLEM: Gea Process Engineering A/S skulle levere en ostepulverlinje til en kunde i Europa, der de proaktivt skulle komme opp med en løsning som eliminerte alle tenkelige potensielle risikoer. Mer spesifikt ønsket de å utvikle [...]

Go to Top