Listeria, salmonella og coli

Listeriaspredning i fryse-/kjøletunneler og kjølefordampere

Listeriaspredning i fryse-/kjøletunneler og kjølefordampere PROBLEM: I fiskeindustrien er fryse- og kjøletunneler samt kjølefordampere en betydelig kilde til spredning av listeria i produksjonen. Utfordringene oppstår når desinfeksjonen ikke kommer tilstrekkelig inn i alle hjørner og sprekker, slik at biofilmer med listeria og annen [...]

Listeriaspredning i fryse-/kjøletunneler og kjølefordampere

Listeriaspredning i fryse-/kjøletunneler og kjølefordampere PROBLEM: I fiskeindustrien er fryse- og kjøletunneler samt kjølefordampere en betydelig kilde til spredning av listeria i produksjonen. Utfordringene oppstår når desinfeksjonen ikke kommer tilstrekkelig inn i alle hjørner og sprekker, slik at biofilmer med listeria og annen [...]

Listeria på transportbånd er et kjent problem i kjøttindustrien

Listeria på transportbånd er et kjent problem i kjøttindustrien PROBLEM: Vi ble kontaktet av en kjøttprodusent med kjøttbolleproduksjon i Danmark, og som så mange andre som produserer denne typen ferdigprodukt, kan kimtallet og i mange tilfeller listeria på transportbånd, skjæremaskiner og emballasjeutstyr, føre [...]

Høje kimtal i område med stor aktivitet

Høy kimtelling i område med høy aktivitet PROBLEM: I et emballasjeområde i et større matfirma måles perioder med et større antall totale bakterier enn ønsket. Selskapet ønsker å forhindre disse svingningene i totale bakterier og redusere totale bakterier generelt. LØSNING: Selskapet har [...]

Bryggeri bruker ozon til dekontaminering av rør og CIP

Bryggeri bruker ozon for dekontaminering av rør og CIP PROBLEM: Grebbestad Brewery har brukt store mengder kjemikalier og varmt vann til å desinfisere alt prosessutstyr - en nødvendig prosedyre for å opprettholde den høyeste produktkvaliteten. Metoden er en av de mest vannkrevende [...]

Antibakterielle matter mellom rene og urene soner

Antibakterielle matter mellom rene og urene soner PROBLEM: Gang- og kjøretrafikk mellom rene og urene soner utgjør en høy risiko for forurensning. Kunden brukte derfor en lastebil i hver sone; den ene lastebilen der lasten ble losset på et tidspunkt og deretter [...]

Udvikling af produktionslinie med integreret UVC-lys til dekontaminering

Utvikling av produksjonslinje med integrert UVC-lys for dekontaminering PROBLEM: Gea Process Engineering A/S skulle levere en ostepulverlinje til en kunde i Europa, der de proaktivt skulle komme opp med en løsning som eliminerte alle tenkelige potensielle risikoer. Mer spesifikt ønsket de å utvikle [...]

Test av UV-C lys til dekontaminering av pasta-pakkelinjen

Test av UV-C lys til dekontaminering av pasta-pakkelinjen PROBLEM: Stor vekst i mikroorganismer fra produksjonopstart til produksjonsstopp ved pastapakkelinie. LØSNING: Et produksjonsstopp med rengjøring midt i produksjonsintervallet vil være en dyr løsning p.g.a tap av produktivitet. Implementering av UV-C lys til [...]

Dekontaminering av vann fra buffertank i meieri

Dekontaminering av vann fra buffertank i meieri PROBLEM: Et meieri bruker en melketank som en buffertank for kjølevann. Vannet i tanken har en kritisk temperatur for bakterievekst da den måles ved 20-25°C. LØSNING: Buffertanken vil ha spesialbygd UVC-utstyr installert, som tåler [...]

LED UVC sluse mod urent værktøj i ren produktion

LED UVC-lås mot urene verktøy i ren produksjon i meieriprodukter PROBLEM: Eksterne håndverkere/konsulenter med verktøykasse, datamaskin, pappesker eller lignende småvarer går i ren produksjon i meieriet. Personen gjennomgår hygienebestemmelsene til meieriet med hensyn til frakk, briller, sko osv., Mens arbeidsverktøyene som personen [...]

Go to Top