Listeria på transportbånd er et kjent problem i kjøttindustrien

PROBLEM:

Vi ble kontaktet av en kjøttprodusent med kjøttbolleproduksjon i Danmark, og som så mange andre som produserer denne typen ferdigprodukt, kan kimtallet og i mange tilfeller listeria på transportbånd, skjæremaskiner og emballasjeutstyr, føre til store kostnader for selskaper. Vi kartlegger alltid problemet basert på erfaring og sjekklister, så vi sørger for at vi ikke overser viktige mikrobiologiske utfordringer.

LØSNING:

FHS Scandinavia og vår leverandør www.sterilAir.com har mer enn 80 års erfaring med å løse slike problemer. Å eliminere listeria på transportbånd har blitt en del av vårt standardutvalg, som en «plug and play»-løsning. Vi har over 1000 av disse løsningene i Europa, som hver dag løser mikrobiologiske utfordringer for matprodusenter.I samarbeid med SterilAir installerer vi UVC-utstyr, som med beregninger fra et spesialutviklet program fra Universitetet i Zürich, blir tilpasset selskapets transportbånd og andre individuelle forhold. SterilAir har utviklet et helt unikt system for presis å håndtere listeria på transportbånd i kjøttindustrien, og det systemet (T2018) vil bli installert hos den aktuelle produsenten av kjøttboller.

RESULTAT:

Kunden er veldig fornøyd med både resultatet og håndteringen av utstyret, og har etterfølgende investert i utstyr for alle produksjonslinjer.Grafen under viser før og etter resultatene av test av T2018 gjort hos en kjøttprodusent i Sveits av et uavhengig analyseselskap (se mer om testen her)

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – DK

      +47 900 45 234