UVC-sluse i bakerier til desinfeksjon av vemag-vogner

UVC-sluse i bakerier til desinfeksjon av vemag-vogner PROBLEM: I et bakeri med stor transport av råvarer og emballasje fra uren over til ren sone, oppstår en vesentlig del av kontamineringen i ren sone som følge av transporten. Tester viser at kontamineringen primært [...]