UVC-sluse i bakerier til desinfeksjon av vemag-vogner

PROBLEM:

I et bakeri med stor transport av råvarer og emballasje fra uren over til ren sone, oppstår en vesentlig del av kontamineringen i ren sone som følge av transporten. Tester viser at kontamineringen primært kommer fra personale, utstyr og vemag-vognene fra uren sone.

LØSNING:

FHS Scandinavia tilbyr en løsning som består av en UVC-sluse. Slusen blir bygget etter virksomhetens konkrete behov og ut fra kunnskap om bakeriets arbeidsprosess og dets ønskede hygienemål.

FHS Scandinavia har både kunnskap og erfaring, som hvor mye UVC-energi som trengs for å eliminere en gitt bakterie, spore eller gjær og mugg. Faktorer som er viktige for å beregne den korrekte UVC-dosen, avstander, energi og oppholdstid i slusen. Vi bruker et kalkulasjonsverktøy som er utviklet i samarbeide med Swiss Federal Institute of Technology (ETH) – en viktig garanti for at det virker.

RESULTAT:

Bakeriet oppnår generelt større hygienesikkerhet med UVC-slusen, da slusen, sammen med virksomhetens mange andre rutiner, bidrar til å nå virksomhetens hygienemålsetninger. Denne sikringen mot kontaminering mellom uren og ren sone kan sikre at virksomheten unngår produksjonstap og å kalle tilbake produkter – og dessuten kan bakeriet nå tilby lengre holdbarhet på sine produkter.

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så snart som mulig

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234