UVC-sluss på bageri för desinfektion av Vemag-vagnar

PROBLEM:

På ett bageri med stor transport av råvaror och förpackningar från oren till ren zon uppstår en betydande del av föroreningar i ren zon som ett resultat av transport. Tester visar att föroreningen huvudsakligen stammar från personal, utrustning och Vamag-vagnar från den orena zonen.

LÖSNING:

FHS Scandinavia erbjöd en lösning bestående av en UVC-sluss. Slussen byggs efter företagets specifika behov och baseras på kunskap om bageriets arbetsprocess och önskade hygienmål.

FHS Scandinavia har omfattande kunskap och erfarenhet av hur mycket UVC-energi som behövs för att eliminera en given bakterie, sporer eller jäst och mögel. Det är faktorer som är viktiga för att beräkna rätt UVC-dos, avstånd, energi och uppehållstid i slussen. Vi använder ett beräkningsverktyg som är utvecklat i samarbete med Swiss Federal Institute of Technology (ETH) – en viktig garanti för att det fungerar.

RESULTAT:

Med UVC-slussen uppnår bageriet en generellt större hygienisk säkerhet, eftersom slussen tillsammans med företagets många andra rutiner bidrar till att uppnå företagets hygienmål. Detta kontamineringsskydd mellan oren och ren zon kan säkerställa att företaget undviker svinn och produktåterkallelser, och detta har medfört att bageriet nu kan erbjuda en längre hållbarhet på sina produkter.

HAR NI EN UTMANING?

Behöver ni hjälp med er utmaning? Fyll i formuläret så kontaktar vi er snarast möjligt.

      FHS SCANDINAVIA – DK

      +45 27 62 61 73