Finere blomster med lengre holdbarhet reduserer store tap

PROBLEM:

Det er et kjent problem i blomsterbransjen at blomstene som leveres til butikkene kan variere i kvalitet og holdbarhet. Blomstene kan ende opp med å bli ødelagt/trukket tilbake, og dette vil koste produsenten/distributøren mye penger. Hos Bare Blomster, Stokke i Norge, opplever de også innimellom dette problemet og kontakter derfor FHS Scandinavia for å finne en løsning ettersom de som leverandør ønsker markedets beste kvalitet.

LØSNING:

Den varierende kvaliteten og holdbarheten til blomstene skyldes ofte gasser eller høyt nivå av muggsopp i luften i lager og ute i butikkene, og derfor kan man ta noen partikkel- og muggprøver for å identifisere det underliggende problemet.

RESULTAT:

Hos Bare og andre lignende blomsterleverandører løser vi muggutfordringer med spesialutviklede ioniserings- og filtersystemer. Blomstene får lengre holdbarhet og høy kvalitet når muggsopp elimineres, og slik sparer selskapet store tap. Samtidig opplever personalet – og spesielt de som har astma – at luften forbedres betydelig.

Thomas Orre hos Bare Blomster er godt fornøyd med resultatene etter installasjon av ionisering fra Airgenic, og vil anbefale andre i bransjen å bruke systemer fra FHS Scandinavia.

FHS Scandinavia selger ioniseringssystemer fra www.airgenic.no i Skandinavia. Airgenic har utviklet ioniseringsteknologien på en måte som kan eliminere det totale kimtallet, inkludert partikler, coronavirus, mugg og gjær.

Blomster
SE FLERE IONISERINGSINSTALLASJONER
Lær mer om ionisering

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234