Dekontaminering av vann fra buffertank i meieri

PROBLEM:

Et meieri bruker en melketank som en buffertank for kjølevann. Vannet i tanken har en kritisk temperatur for bakterievekst da den måles ved 20-25°C.

LØSNING:

Buffertanken vil ha spesialbygd UVC-utstyr installert, som tåler både trykk og installasjon under vann. En riktig dimensjonert UVC-installasjon sørger for at vannet ikke overskrider det tillatte totale spire-nivået. Dette unngår forurensning av utstyr, og vannet kan brukes som skyllevann.

RESULTAT:

Resirkulering av vann fra buffertanken er nå mulig uten risiko for forurensning og dermed oppnås en besparelse både på økonomien og miljøet.

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234