Muggvekst i modningsrom for langtidsmodnet oksekjøtt

Generelt problem i alle klima-/lager og modningsrum.

Temperatur og fuktighet i klimarom er velkjente utfordringer som medfører muggvekst. Muggen finnes først i luften og senere kontamineres produktene via muggen i luften. Derfor er det viktig å ha kontroll på temperatur og luftfuktighet i lager- og modningsrom, da produkter som skinke, spekepølse og langtidsmodnet ost og oksekjøtt skal kunne tåle å modnes gjennom en lang modningsprosess, til de har oppnådd korrekt konsistens og PH-nivå og denne prosessen medfører et stort vekttap, som primært er væske og fuktighet.

PROBLEM:

Öxneholm produserer og leverer velsmakende kvalitetskjøtt med fokus på å levere det mest smakfulle kjøtt som kan produseres, bæredyktig, vel vitende om at kjøttproduksjon belaster klimaet. Derfor velger virksomheten bæredyktige løsninger, når det gjelder mikrobiologiske utfordringer og FHS Scandinavias løsninger er alltid uten kjemi og med utgangspunkt i naturens egne løsninger.

Öxneholm kontakter derfor FHS Scandinavia, da de i likhet med bransjen generelt, har økt vekst av mikrobiologi i lufta i deres modningsrom hvor det langtidsmodnede oksekjøttet henger. Utfordringen er samtidig at de ønsker å løse problemer med veksten av mikrobiologi i modningsrommets kjølefordampere UTEN Å BRUKE KJEMI.

LØSNING:

En løsning for å desinfisere luften uten kjemi, og med naturens egne metoder, er ionisering. FHS Scandinavias representant undersøkte forholdene i modningsrommene og tok samtidig luftprøver for å vurdere ioniseringsbehovet, men også for å dokumentere før og etter resultater.

Med FHS’ erfaring med ionisering, var vi overbeviste om at vi ville kunne gjøre en forskjell i modningsrommene til Öxneholm. FHS tilbød Öxneholm en «No Cure No Pay»-avtale.

RESULTAT:

Etter noen måneder var det ikke vanskelig for Öxneholm å treffe riktig beslutning for en løsning av muggproblemet i modningsrommet med deres langtidsmodnede oksekjøtt. De har nå fått god ren luft i modningsrommene, som ikke lengre kontaminerer deres kvalitets-oksekjøtt. Derfor var det også lett å regne ut installasjonens tilbakebetalingstid. Den ville bli veldig kort, da Öxneholms kjøttsvinn ved tilskjæring og klargjøring av oksekjøttet ble markant redusert, noe som både ift. økonomi og bæredyktighet var et viktig argument for å fortsette med ioniseringsinstallasjonen i deres modningsrom.

FHS Scandinavia forhandler Airgenic AS spesialutviklede ioniseringsutstyr til klimarom. Les mer om Airgenics produkter på www.airgenic.com

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234