Bakterier og høje kimtal

LED UVC sluse mod urent værktøj i ren produktion

LED UVC-lås mot urene verktøy i ren produksjon i meieriprodukter PROBLEM: Eksterne håndverkere/konsulenter med verktøykasse, datamaskin, pappesker eller lignende småvarer går i ren produksjon i meieriet. Personen gjennomgår hygienebestemmelsene til meieriet med hensyn til frakk, briller, sko osv., Mens arbeidsverktøyene som personen [...]

UVC-sluse i bakerier til desinfeksjon av vemag-vogner

UVC-sluse i bakerier til desinfeksjon av vemag-vogner PROBLEM: I et bakeri med stor transport av råvarer og emballasje fra uren over til ren sone, oppstår en vesentlig del av kontamineringen i ren sone som følge av transporten. Tester viser at kontamineringen primært [...]

Go to Top