Mugg og gjærutfordring hos brødprodusent

PROBLEM:

FHS Scandinavia gjennomgår brødprodusentens produksjonsflow og vurderer alle forhold som kan have innflytelse på gjær og muggutfordringen.
Produsenten setter helt spesifikke mål i forhold til totalt kimtall, samt gjær- og muggnivåer i de enkelte produksjonsområder. Disse målene skal FHS Scandinavia garantere å oppnå ved hjelp av dekontaminering av luften i pakkeri og kjøletunnel.
Vi installerte ionisering etter nøye beregninger både i ventilasjon og i resirkuleringsenheter i lokalene. Denne installasjon ble solgt på betingelse av at vi kunne levere resultat, etter de spesifikke mål. Og målet ble nådd.

LØSNING:

FHS Scandinavia gjennomgår brødprodusentens produksjonsflyt og vurderer alle forhold som kan påvirke gjær- og muggutfordringen.

Produsenten setter helt spesifikke mål i forhold til totalt antall bakterier, samt gjær- og muggnivå i de enkelte produksjonsområdene. FHS Scandinavia må garantere disse målene ved å oppnå dekontaminering av luften i emballasjen og kjøletunnelen.

Vi installerte ionisering etter nøye beregninger både i ventilasjon og i gjenvinningsenheter i lokalene. Denne installasjonen ble solgt under forutsetning av at vi kunne levere resultater i henhold til de spesifikke målene. Og målet ble nådd.

RESULTAT:

Ved å velge denne FHS-løsning sikrer brødprodusenten et seriøst utgangspunkt for ren luft i produksjonsmiljøet og reduserer dermed risikoen for tapt produksjon. Produsenten kan overholde løftet om en lengere holdbarhet, også på produkter med færre tilsetningsstoffer og økologiske produkter. En både kortsiktet og langsiktet økonomisk gevinst.

mugg og gjær fjernet med ionisering i bakeri
Ren luft med UVC-lys
SE FLERE BILDER AV FHS IONISERINGSINSTALLASJONER
SE INSTALLASJONSFOTO AV UV-C LYS TIL DEKONTAMINERING AV LUFT

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234