Case – generelt om ionisering i frukt- og grønnsaksindustrien

PROBLEM:

Vi kontakter ofte selskaper i frukt- og grønnsaksindustrien, ettersom vi vet at vi kan gjøre en stor forskjell i forhold til selskapets mugg- og etylenutfordringer. Mange selskaper budsjetterer med ekstra avfall, rengjøring og arbeidstid, ettersom utfordringene er så kjent at de oppleves som «en del av hverdagen». De vet også at det kan være sesongmessige svingninger i forhold til mugg og støvpartikler i luften, så derfor begynner de med ekstra rengjøring i disse periodene.
Vi er selvfølgelig klar over at engroslager og frukt- og grønnsakslager ikke er identiske. Noen har bare kjølerom, andre har både tørrvarer og kjølerom, og andre har mange forskjellige frukter på samme lager. Lagerrommene er også fysisk veldig forskjellige, det kan være store forskjeller mellom rene og urene soner, antall åpne og stengte porter og dører, og om de har tilknyttet et avfallsrom. Men problemene er fortsatt like og kan oppsummeres til:

• Er det partikler i luften?
• Er det mugg i luften, eller begge deler?
• Er det etylen i luften?

LØSNING:

Forstudien vår, som vi utfører gratis, viser ofte at luft er utfordringen og at den lett forbedres med f.eks. ionisering. Ionisering renser luften uten kjemikalier og er enkel å installere i eksisterende systemer – og den renser luften 24/7. Når FHS Scandinavia har fullført en forhåndsanalyse, som f.eks. kan være luftprøvetaking og partikkelmålinger, kan vi foreslå en konkret løsning.
FHS Scandinavia har sammen med vår leverandør, www.airgenic.com, bygget opp lang erfaring med å installere systemer på frukt- og grønnsakslager. Vi har også installert utstyret hos produsenter av f.eks. gulrot og løk.

RESULTAT:

Etter installasjon av ionisering finner selskapene (frukt- og grønnsakslagrene) et mindre behov for vask og rengjøring, en reduksjon av sesongmessige svingninger og samtidig en lengre holdbarhet på produkter og dermed redusert matsvinn. En god investering for både selskapet og samfunnet.Det beste beviset på effektiviteten til utstyret er kundene som har hatt utstyret i mer enn 15 år. De får service og inspeksjon av utstyret årlig i henhold til serviceavtalen, som sikrer at systemet fungerer best mulig. Når selskapet har opplevd fordelene de oppnår, er det en veldig lønnsom investering – både når det gjelder selskapets økonomi og samfunnet i forhold til matsvinn.

Flere frukt- og grønnsakslager som BAMA, Service-grossistene og COOP i Norge har i mange år hatt ionisering på lagrene sine – les Coop-saken under og få mer inspirasjon!

SE FLERE IONISERINGSINSTALLASJONER
Lær mer om ionisering
mugg og gjær fjernet med ionisering i bakeri

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som muligt

      FHS SCANDINAVIA – NORGE

      +47 900 45 234