Utvikling av produksjonslinje med integrert UVC-lys til dekontaminering

PROBLEM:

Gea Process Engineering A/S skulle levere en ostpulverlinje til en kunde i Europa, og de måtte proaktivt komme med en løsning som eliminere alle mulige potensielle farer.
Nærmere bestemt ønsket de å utvikle en ostpulverlinje med en integrert UVC-tunnel for å dekontaminere 25 kg poser med ostpulver, så de ikke hadde kontaminering med seg inn i pakkeavdelingen.

LØSNING:

For å forhindre dekontaminering fra en sone til en annen, ble produksjonslinjen utviklet  spesifikt med en UVC-tunnel som var tilpasset linjespesifikasjonene i forhold til hastighet og kvantitet. Dosberegningen utføres i henhold til kundespesifikke krav. Tunnelen er konstruert slik at samme dosimetri er oppnådd fra alle sider.

RESULTAT:

Ved å utvikle en UVC-tunnel som en del av en produksjonslinje, kan man ta hensyn til alle linjebetingelser og eliminere de potensielle risikoer for kontaminering. Risikoen for et kontamineret sluttprodukt elimineres, og dermed minimeres risikoen for store økonomiske tap som skyldes tilbakekallelse av produkter. Derfor er det en god investering for både samfunnet og for virksomheten å innlemme hygieneløsninger i nye produksjonslinjer.

dekontaminering af overflader med UVC tunnel
kontakt fhs scandinavia og få mer informasjon

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som mulig.

FHS SCANDINAVIA – Norge

+47 900 45 234