Mugg og gjærutfordring hos brødprodusent

PROBLEM:

En brødprodusent har konstantert utilfredsstillende luftkvalitet i paknings- og kjøletunnel. Luftkvaliteten er dokumentert gjennom lang tid ved bruk av Air-Sampler. Gjær og mugg er utfordringen som dekontaminerer brødet, og holdbarheten reduseres. En situasjon som kan gi problemer med produsentens omdømme hos både detaljhandel og forbruker, og med store omkostninger til følge.

LØSNING:

FHS Scandinavia gjennomgår brødprodusentens produksjonsflow og vurderer alle forhold som kan have innflytelse på gjær og muggutfordringen.

Produsenten setter helt spesifikke mål i forhold til totalt kimtall, samt gjær- og muggnivåer i de enkelte produksjonsområder. Disse målene skal FHS Scandinavia garantere å oppnå ved hjelp av dekontaminering av luften i pakkeri og kjøletunnel.

Vi installerte ionisering etter nøye beregninger både i ventilasjon og i resirkuleringsenheter i lokalene. Denne installasjon ble solgt på betingelse av at vi kunne levere resultat, etter de spesifikke mål. Og målet ble nådd.

RESULTAT:

Ved å velge denne FHS-løsning sikrer brødprodusenten et seriøst utgangspunkt for ren luft i produksjonsmiljøet og reduserer dermed risikoen for tapt produksjon. Produsenten kan overholde løftet om en lengere holdbarhet, også på produkter med færre tilsetningsstoffer og økologiske produkter. En både kortsiktet og langsiktet økonomisk gevinst.

skimmel og gær fjernet med ionisering i bageri
Ren luft med UVC-lys
Se flere bilder av FHS ioniseringsinstallasjoner
Se installasjonsfoto av UV-C lys til dekontaminering av luft

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så snart som mulig.

FHS SCANDINAVIA – Norge

+47 900 45 234