Høye kimtall på emballasje

PROBLEM:

En dansk meierikunde opplever indimellom for høye kimtall på lokk og beger, hvilket kan føre til kostbare forringelse på slutproduktet.

LØSNING:

Vi har stor viten om dosering a UVC for å eliminere en gitt bakterie eller gjær og mugg. Når beregningen er basert på et stort antall faktorer som temperatur, hastighet og avstand, vet vi presist hvor høy UVC-intensitet, som skal installeres for å garantere meieriets krav – f.eks. en log1 reduksjon.
Vi tilbød derfor meieriet de rørene og det utstyret, som er mulig å installere i deres eksisterende produksjon, og som oppfyller meieriets ønskede reduksjon i kimtallet. Installasjonen ble tilbudt på “No Cure No Pay” basis med den betingelsen at kunden kjøpte installasjonen, hvis de ønskede resultater ble oppnådd. UVC ble deretter installert på utstyret, resultatene var yterst tilfredsstillende og flere installasjoner har siden kommet til.

RESULTAT:

En tryggere produksjon, mindre risiko for kontaminering og dermed mindre risiko for dårlige produkter eller tilbakekallelser,  som til slutt er en stor omkostning for meieriet.

dekontaminering af pakkelinie med UV-C
Uvc til dekontaminering af yoghurtbæger
kontakt FHS Scandinavia og få mer informasjon

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som mulig.

FHS SCANDINAVIA – Norge

+47 900 45 234