Bryggeriet bruker ozon til dekontaminering av rør og CIP

PROBLEM:

Grebbestad Brewery har brukt store mengder kjemikalier og varmt vann til å desinfisere alt prosessutstyr – en nødvendig prosedyre for å opprettholde den høyeste produktkvalitet. Metoden er en av de mest vannforbrukene og dyre prosesser, som sammen med de kjemiske håndteringsproblemer skaber utfordringer under produksjonen. Derfor ble ozonets dekontamineringspotensialet testet op imot den tradisjonelle hygieneløsning med kjemi og varmt vann.

LØSNING:

Ozonetech installerte et høytytende ozonsystem som gir effektiv rengjøring og desinfeksjon av hyppige CIP operasjoner uten bruk av syre og varmt vann. Ozonanlegget styrer automatisk mengden av ozonkonsentrasjon under desinfeksjon etter behov, og etterlater ingen kjemisk rest. Helt uten håndtering eller administrasjon av varmt vann eller farlige kjemikalier.

RESULTAT:

Ozon til desinfeksjon har betydelig redusert bryggeriets omkostninger til håndtering av kjemikalier og de direkte kjøpsomkostninger av kjemikalier. Vannforbruket blir også betydelig redusert, da kjemiske rester ikke lenger forekommer. Utover er anleggets nede-tid reduseret  takket være systemets høye desinfeksjonskapasitet. Bryggeriet er veldig tilfreds med ozon som deres ny hygieneteknologi og har integrert ozonanlegget i både gjæringstanker og fyllemaskiner. Og utover at ozon er en attraktiv økonomisk løsning, viste ozon seg også å være en attraktiv løsning for miljøet som helhet.

Alkohol laves i store tanke
Ølbrygning i en stor tank
Les mer om casen
Les andre cases fra bryggeriet

HAR DU EN UTFORDRING?

Har du bruk for hjelp til din utfordring? Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så fort som mulig.

FHS SCANDINAVIA – Norge

+47 900 45 234